Română  English 
 
Home
Descrierea proiectului
Obiective
Direcţii şi priorităţi
Rezultate preconizate
Echipa
Buget
Rezultate
Rapoarte de activitate
 

Rezultate preconizate

Rezultatele cercetării vor fi sintetizate în următoarele forme: o bază de date documentare referitoare la istoria construirii identităţilor moderne în Transilvania; studii de caz, analize de date şi fapte particulare, publicate sub formă de articole (minimum 36 de articole), în reviste de specialitate şi volume colective; lucrări monografice şi comparative, publicate sub formă de volum (8 volume). Acestea vor fi editate la edituri de prestigiu din România (Polirom), în reviste cu circulaţie internaţională, precum şi la edituri din străinătate, în limba engleză, pentru a se asigura difuzarea rezultatelor cercetării la nivel internaţional.

Potrivit estimărilor noastre, impactul proiectului se va manifesta în trei direcţii principale: a) în plan ştiinţific; b) prin creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti în domeniu; c) în ceea ce priveşte dezvoltarea resursei umane şi a cadrului instituţional al cercetării. În plan ştiinţific, proiectul are în vedere nuanţarea paradigmei moderniste cu privire la formarea naţiunilor şi verificarea / adaptarea abordării etno-simbolice în cazul Transilvaniei. Aceste concepte nu au mai fost aplicate până în prezent, la nivelul procesului global de formare a identităţilor în Transilvania. De asemenea, caracterul inovativ al proiectului reiese din alăturarea perspectivelor istoriografice române, maghiare şi germane, în vederea depăşirii abordării monoetnice. Sunt introduse noi metodologii ştiinţifice, cum ar fi studierea formării identităţilor naţionale prin intermediul textelor folclorice.

Proiectul urmăreşte să introducă în circuitul ştiinţific internaţional cercetările specialiştilor români şi să contribuie la sincronizarea teoretică şi metodologică a cercetării româneşti de profil cu cele mai noi abordări în domeniu. Acest lucru va fi asigurat prin publicarea rezultatelor cercetării în limba engleză şi difuzarea acestora prin reviste indexate în baze de date internaţionale. Proiectul contribuie la dezvoltarea resursei umane, prin crearea şi consolidarea unui grup performant de studiere a identităţilor naţionale, în cadrul Departamentului de Istorie Modernă al Universităţii “Babeş-Bolyai”. În cadrul proiectului sunt angrenaţi tineri cercetători, doctoranzi şi masteranzi, ceea ce creează premisele formării unei noi generaţii de specialişti în domeniu. În plan mai larg, studierea procesului de formare a identităţilor moderne în Transilvania serveşte la o mai bună înţelegere a unor fenomene sociale, politice şi culturale, cu impact în actualitate. Proiectul contribuie la cunoaşterea istoriei comunităţilor locale, la înţelegerea modului în care s-au desfăşurat şi au fost depăşite conflictele interetnice, la asumarea şi consolidarea unei tradiţii multiculturale.

Planificarea rezultatelor proiectului:
  1. Realizarea unui repertoriu bibliografic referitor la identităţile moderne din Transilvania (fişe bibliografice manuscrise şi digitalizate) (2011-2012);
  2. Documentare bibliografică în arhivele regionale din Transilvania şi din străinătate (2012-2015);
  3. Publicarea unui număr al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai journal, pe tema identităţilor regionale din Transilvania (2012);
  4. Studii de demografie istorică, în corelaţie cu problemele identitare (2013);
  5. Publicarea unui număr al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai journal, pe tema onirologiei istorice (2014);
  6. Publicarea unui număr de opt volume realizate în cadrul proiectului (2011-2015);
  7. Publicarea unui număr de 36 de articole în reviste de specialitate şi volume colective (2011-2015);
  8. Publicarea unui volum de sinteză referitor la construirea identităţilor naţionale în Transilvania (români, maghiari, saşi), într-o perspectivă comparativă (2015);
  9. Publicarea tezelor de doctorat realizate în cursul proiectului (2015).