Română  English 
 
Home
Descrierea proiectului
Obiective
Direcţii şi priorităţi
Rezultate preconizate
Echipa
Buget
Rezultate
Rapoarte de activitate
 

Direcţii şi priorităţi în istoriografia internaţională

Dezbaterile cu privire la naţionalism, sintetizate în lucrările lui Anthony Smith, au pus în evidenţă limitele teoriei constructiviste. Paradigma etnosimbolică (Anthony D. Smith, Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. Routledge: 2009) subliniază faptul că identităţile moderne încorporează şi transmit mai departe elemente ale solidarităţilor anterioare, conservate prin mituri, ritualuri şi simboluri. În aceste condiţii, pentru a înţelege procesul de construire a identităţilor naţionale moderne, este necesar să studiem identităţile regionale premoderne, identităţile confesionale, identităţile grupurilor sociale şi profesionale sau chiar identităţile de gen. Identitatea socială a indivizilor moderni s-a constituit pe baza resurselor simbolice oferite de solidarităţile tradiţionale. Acestea au fost resemnificate în contextul societăţilor moderne şi au fost utilizate în vederea satisfacerii nevoilor psihologice, ideologice sau politice ale celor care au participat la reconstrucţia lor.

În acest cadru teoretic general, proiectul de faţă are în vedere analiza procesului de construire a identităţilor moderne în Transilvania, pe parcursul secolelor XVIII-XIX. Până acum, acest subiect nu a mai fost abordat nici dintr-o perspectivă de ansamblu, nici dintr-una comparativă. Au fost publicate doar volume dedicate unor aspecte particulare, mai ales din domeniul imagologiei istorice, aşa cum sunt cele semnate de Klaus Heitmann, Das Rumänienbild im deutschen Sprachraum, Köpeczi Béla, Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe [Cercetarea imaginilor naţionale şi imaginea maghiarilor în literatura românească din secolul al XIX-lea], Sorin Mitu, National Identity of Romanians in Transylvania, Melinda Mitu, Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima jumătate a secolului al XIX-lea. De asemenea, mai există volume care reunesc contribuţii parţiale (Konrad G. Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael Markel, eds., Das Bild des Anderen in Siebenbürgen: Stereotypen in einer Multiethnischen Region. Böhlau Verlag: 1998; Trencsényi Balázs et al., Nation-Building and Contested Identities. Regio Books: 2001), precum şi o culegere de texte referitoare la discursul identitar dintr-o arie geografică mult mai largă (Trencsényi Balázs, Michal Kopeček, eds., Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe, vols. 1-4. CEU Press: 2006-2010).