Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Consultanţă şi expertiză Cluster Tübingen-Cluj Contact
Organizare

Membrii CFA. Pot deține calitatea de membri titulari sau membri asociați ai CFA specialişti în filozofie și în istoria artei, sociologia culturii/artei, economia culturii, studii culturale, științe politice, politici publice, drept etc., fie consacrați fie în formare – cercetători post-doctoranzi, studenți doctoranzi și masteranzi. Personalități recunoscute în domeniu din țară și din străinătate pot fi invitate în Consiliul științific al centrului, în calitate de membrii onorifici, sau pot activa ca membri asociați ai CFA. Cercetătorii seniori foști membri titulari care își continuă activitatea de cercetare după pensionare pot participa în calitate de cercetători colaboratori.

Membri CFA se pot organiza în colective de cercetare, în funcție de ariile prioritare de cercetare: Politici și practici culturale, Etică aplicată, Fenomenologie aplicată, Hermeneutica culturii și comunicării. Responsabilii colectivelor de cercetare sunt membrii de drept ai Consiliului științific al centrului.

Conducerea centrului de cercetare este asigurată de către Director, asistat de un Secretar științific, și de către Consiliul științific. Aceștia sunt aleși de către membrii centrului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

 • Directorul:
  • - asigură conducerea executivă a centrului și pune în aplicare strategiile de cercetare și dezvoltare instituțională;
  • - coordonează activitate de cercetare a centrului;
  • - coordonează activitatea de colaborare cu partenerii europeni şi internaţionali;
  • - recrutează resursele umane implicate în activitatea centrului de cercetare.
 • Secretarul Științific:
  • - asistă directorul în conducerea executivă a centrului și coordonarea activităților de cercetare și colaborare;
  • - asistă Consiliul Științific în realizarea atribuțiilor sale.
 • Consiliului Științific:
  • - elaborează strategia de cercetare și asigură actualizarea temelor de cercetare în concordanță cu prioritățile naționale și internaționale;
  • - elaborează strategiile de dezvoltare instituţională ale centrului;
  • - avizează rezultatele cercetării desfășurate de către centru.