Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Consultanţă şi expertiză Cluster Tübingen-Cluj Contact
Potențial de transfer tehnologic și cognitiv – consultanță și expertiză

Prof. Dr. Ion COPOERU
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -expertiză și consultanță în etica profesională, cu precădere în etica în organizațiile din sistemul de justiție
 2. Proiecte de consultanță relevante existente sau finalizate:
  • -„Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar – TAEJ” (cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765) - proiect în derulare, beneficiar: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din Romania
 3. Parteneri din mediul social-economic:
  • -Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din Romania
Prof. Dr. Sandu FRUNZĂ
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -consultanță filosofică;
  • -expertiză și consultanță în etică organizațională, cu precădere în etica în organizațiile din domeniul comunicării și publicității
Prof. Dr. Dan Eugen RAȚIU
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -expertiză și consultanță în elaborarea și evaluarea politicilor culturale
Conf. Dr. Mihaela FRUNZĂ
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -consultanță filosofică – filosofie cu/pentru copii / philosophy for children (P4C);
  • -expertiză și consultanță în etică profesională, cu precădere în etica în organizațiile din sistemul medical
 2. Proiecte de formare relevante existente sau finalizate:
  • -Activități de Filosofie cu/pentru copiii (ateliere lunare din 2018).
 3. Parteneri din mediul social-economic:
  • -Biblioteca județeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Conf. Dr. UNGVÁRI-ZRÍNYI Imre Ignác
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -expertiză și consultanță în etică aplicată, cu precădere în etica în afaceri (business ethics) și în comunicare
Lector dr. Codruța HAINIC
Diplomă de formator de formatori, atestată de Autoritatea Națională de Calificări (ANC)
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -formare profesională
 2. Proiecte de formare relevante existente sau finalizate:
  • -trainer la Institutul pentru Comunicare și Cultură, activități de training: „Eficientizarea comunicării interpersonale”, „Strategii de succes în comunicare și negociere”, „Business Sales Training”, „Leadership și Managementul echipei”;
  • -trainer colaborator la firma Consult PLUS (Cluj-Napoca): activități de dezvoltare organizațională (teambuilding) pentru NOKIA Corporation și Auto Italia GROUP srl.
 3. Parteneri din mediul social-economic:
  • -Institutul pentru Comunicare și Cultură, Consult PLUS (Cluj-Napoca)
Lector dr. KEREKES Erzsébet
 1. Servicii de expertiză, consultanță, formare ce pot fi oferite:
  • -consultanță filosofică – filosofie cu/pentru copii / philosophy for children;
  • -expertiză și consultanță în etică aplicată, probleme ale minorităților și grupurilor vulnerabile
 2. Proiecte de formare relevante existente sau finalizate:
 3. Parteneri din mediul social-economic:
  • -Biblioteca județeană „Octavian Goga” Cluj
  • -Asociția Copacul Vieții - Életfa Családsegítő Egyesület
  • -Societatea Filosofică din Transilvania