Bemutatás
Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont (AFKK)Centrul de Filosofie Aplicată (CFA)Center for Applied Philosophy (CAPH) ‒ alkalmazott és interdiszciplináris kutatások szervezésével foglalkozó kutatóközpont filozófiai szakterületen a Történelem és Filozófia Karon, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Az AFKK folytatja a magába épített kutatócsoportok (Alkalmazott Fenomenológiai Kutatóközpont, Kulturális Gyakorlatok és Politikák Kutatócsoport, Etika és Társadalom Vitakör) valamint a Filozófiai Intézet által végzett tudományos és kutatási tevékenységeket (kutatási projektek, tudományos rendezvények szervezése, szakmai kiadványok megjelentetése).

Az AFKK működése összekapcsolódik a Filozófia, kultúra, kommunikáció, valamint a Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok román és magyar nyelvű mesterképzők, illetve a Filozófiai Doktori Iskola oktatási és kutatási programjaival.

Az AFKK lehetővé teszi interdiszciplináris kutatói közösségek kialakítását a filozófia, a művészettörténet, a kulturális tanulmányok, a kultúrszociológia, a politikai tudományok és közpolitikák, az alkalmazott etikák, a fenomenológiai és jogtudományi kutatások, a kommunikáció és kultúra hermeneutikája területén tevékenykedő szakemberek bevonásával, biztosítva a kiemelkedő kutatási eredmények elérését az adott szakterületeken.

Az AFKK-ban jelenleg a következő kutatói közösségek vesznek részt:
  • Kulturális Gyakorlatokat és Politikákat Elemző Kutatócsoport;
  • Alkalmazott Fenomenológiai Kutatócsoport;
  • Alkalmazott Etikai Kutatócsoport;
  • Filozófiai Analízis és Kritika Kutatócsoport;

Az AFKK ösztönzi a szakmai eszmecserét és tapasztalatcserét a hazai és külföldi kutatók között. Ezzel a céllal közös kutatási programokat valósít meg hazai és külföldi intézmények részvételével, szakmai konferenciákat, kollokviumokat, szemináriumokat, workshopokat szervez, tudományos kiadványokat jelentet meg és támogat.

Az AFKK lehetővé teszi multimediális oktatási eszközök használatát a Filozófia, kultúra, kommunikáció, valamint a Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképzőkön, illetve a Filozófiai Doktori Iskolában folyó oktatási tevékenységben, és szorgalmazza posztdoktori kutatók, doktori iskolai és mesterképzős hallgatók bevonását a filozófiai intézetekkel együtt kezdeményezett kutatási programok megvalósításába.

Az AFKK céljainak megvalósításához jelentős infrastruktúrával rendelkezik. A filozófiai intézetek infrastruktúrája mellett kutatási célokra használhatók a Kommunikációs és Kulturális Gyakorlatokat Elemző Laboratórium, a ProEtika‒Szakmai Etikák Szeminárium felszerelései, a Művészeti és Művészettörténeti Könyvtár, a Szegő Katalin Könyvtár (Pro Philosophia Alapítvány) valamint a kari Filozófiai Könyvtár állományai.

Emellett az AFKK partneri kapcsolatokat tart fenn hasonló célú kutatóközpontokkal, intézményekkel és alapítványokkal, biztosítva a rendelkezésre álló infrastruktúra közös használatát (Európai Kollégium Alapítvány, Vallásokat és Ideológiákat Kutató Interdiszciplináris Szeminárium (SCIRI), Pro Philosophia Alapítvány).

Az AFKK tevékenysége a következő elveken alapul:
  1. az alkalmazott filozófiai kutatások érvényesítése olyan közérdekű területeken, mint a kultúra, a kommunikáció, az etika és a politika kérdései, a gyakorlati filozófia hagyományával összhangban, de korántsem mellőzve a filozófiai alapkutatásokat;
  2. a versenyképesség és a kiválóság elvének érvényesítése a filozófiai kutatásokban a hazai és az európai, nemzetközi egyetemi életben;
  3. hasonló célú hazai és külföldi intézményekkel való együttműködés a partneri viszony, a szubszidiaritás és az egyetemi autonómia elveinek tiszteletben tartása alapján;
  4. hozzájárulás a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen rendelkezésre álló humán erőforrás fejlesztéséhez, egy dinamikus és képzett oktatói testület fenntartásához a posztdoktori kutatók, a doktori iskolai és mesterképzős hallgatók bevonásával a kutatóközpont és a filozófiai intézetek kutatási programjaiba.
back to Homepage in Romanian