Program retrospectiv

program

 audio 
10.07 20:00 – 22:00 Deschiderea seminarului
11.07 12:00 – 14:00 Marius Nicoară (masterand, UBB Cluj, filosofie antică şi medievală)
Filosofia naturii şi etica stoică. Implicaţii reciproce
13.07 10:30 – 12:30 Mihai Maga (dr. în filosofie, UBB Cluj)
Idealul experienţei intelectuale şi naşterea universităţii la sfârşitul Evului Mediu
  20:00 – 22:00 Atelier: În ce măsură hobby-urile pe care le avem au legătură cu filosofia
14:07 11:00 – 12:15 Mădălina Pantea (studentă, UBB Cluj, filosofie, an II)
Problema timpului la Augustin şi Toma din Aquino
  21:00 – 23:00 Proiecţie de film şi discuţie pe tema: Evoluţionism, creaţionism şi libertatea de expresie
15.07 12:00 – 13:10 Paul Ghimpu Lupaşcu (absolvent, UAIC Iaşi, filosofie)
Despre metafizica individualului la Aristotel
  23:30 – 0:30 Atelier filosofic şi astronomic: Sensuri ale citirii cerului de vară (coord. Mihai Maga)
16.07 11:00 – 12:10 Iovan Drehe (doctorand, UBB Cluj, filosofie)
Autoritate şi dialectică la Aristotel
  18:30 – 19:00 Diana Păuleţ (studentă, UBB Cluj, filosofie, an I)
Timp şi eternitate la Plotin, Platon şi Aristotel
  21:00 – 24:00 Proiecţie de filme şi discuţii pe tema: Individualitate, antisocialitate, valoarea umană
17.07 11:30 – 12:15 Bokor Szilard Miklos (student, UBB Cluj, filosofie, an I)
Problema absurdului în Mitul lui Sisif
18.07 12:00 – 14:00 Lorin Ghiman (doctorand, UBB Cluj, filosofie)
Mesianism iudaic şi mesianism profan
19.07 10:30 – 11:00 Alexandru Kormos (student, UBB Cluj, filosofie, an II)
Cum este posibilă metafizica speculativă? O diferenţă între Kant şi Hegel
  19:00 – 20:00 Discuţie cu François Breda (lect. dr., UBB Cluj, teatru)
  22:00 – 23:30 Proiecţie de film şi discuţie pe tema: Libera alegere, criminalitate şi consecinţe
20.07 12:00 – 13:15 Mihai Maga (dr. în filosofie, UBB Cluj)
Despre sensul politic al creaţiei la Toma din Aquino
  21:00 – 23:30 Ştefana Ignea (studentă, UBB Cluj, filosofie, an I şi studii europene, an II)
Conceptul de Europa între loc politic şi conţinut filosofic
21.07 10:30 – 11:45 Ana-Maria Creţu (studentă, Univ. Bucureşti, filosofie)
Formele de nebunie la Platon
  12:00 – 12:40 Livia Bud (doctorandă, UBB Cluj, filosofie)
Problema materiei sensibile la Plotin
  21:30 – 23:00 Atelier: Despre sensul scrierii cărţilor de filosofie (coord. Iovan Drehe)
22.07 10:30 – 12:30 Alexandru Dragomir (absolvent, Univ. Bucureşti, filosofie)
Conservarea informaţiei între modelele-Kripke bisimilare (Probleme filosofice şi metalogice ale logicii epistemice)
  18:30 – 20:00 Discuţie cu prof. dr. Vasile Muscă (UBB Cluj, filosofie), lect. dr. Vasile Rus (UBB Cluj, litere), dr. Adrian Cotora (UBB Cluj, filosofie), drd. Livia Bud (UBB Cluj, filosofie)
23.07 12:00 – 13:00 George Flonta (absolvent, Univ. Bucureşti, www.flonta.com)
Un failibilist inconsecvent: J. St. Mill
  13:00 – 14:00 Atelier de etică normativă în tradiţie analitică (coord. George Flonta)
  17:00 – 18:00 Închiderea seminarului

 

9324