Practica de specialitate pentru filosofie

Studenţi în practică:

Pantea Mădălina (an II)
Comunicare: Problema timpului la Augustin şi Toma din Aquino
Carte primită şi prezentată: Peter Sloterdijk, "În aceeaşi barcă"

Bokor Szilard Miklos (an I)
Comunicare: Problema absurdului în Mitul lui Sisif
Carte primită şi prezentată: Boris Groys, "Post-scriptumul comunismului"

Ignea Ştefana (an I)
Comunicare: Conceptul de Europa între loc politic şi conţinut filosofic
Carte primită şi prezentată: Rémi Brague, "Europa, calea romană"

Kormos Alexandru (an II)
Comunicare: Cum este posibilă metafizica speculativă? O diferenţă între Kant şi Hegel
Carte primită şi prezentată: -

Atenţie! Data limită pentru înscrierea la practica de specialitate este 1 iulie.

Portofoliile pregătite de responsabilul de practică vor fi înmânate studenţilor în prima zi de practică (10 iulie), la Lăpuş, şi vor fi verificate şi semnate în ultima zi (23 iulie).
Studenţii care se înscriu pentru practică vor avea asupra lor un caiet în care vor consemna zilnic activităţile la care participă şi proiectul comunicării susţinute.
Alte detalii în anunţul de pe site-ul facultăţii.

Studenţii secţiei de filosofie din Universitatea "Babeş-Bolyai" pot opta pentru Seminarul de filosofie din Valea Lăpuşului în scopul efectuării practicii obligatorii de specialitate (anii I şi II). Pentru aceasta, ei vor pregăti o comunicare pe o temă la alegere şi o vor anunţa până în 1 iulie organizatorilor. De asemenea, ei vor participa la programul de activităţi al seminarului (conferinţe, comunicări, ateliere etc.)

Pentru a fi evaluat, fiecare student va avea un portofoliu de practică. Acesta va conţine:
Aceste documente vor fi înmânate studenţilor în prima zi de practică. Nu este nevoie să le listaţi voi, dar trebuie să aveţi la voi un caiet şi proiectul comunicării pe care o veţi susţine.

Mai multe detalii pe site-ul facultăţii, secţiunea Practica şi în anunţul despre practică.

9551