Despre noi Membri Cercetare Publicaţii Evenimente Biblioteca
Publicaţii
 • Colecţia Biblioteca de Antropologie Istorică
  • Simona Nicoară, O istorie a secularizării. Vol. I: De la Cetatea lui Dumnezeu la cetatea oamenilor (sec. XIV-XVIII), Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005, 320 p.
  • Simona Nicoară, O istorie a secularizării. Vol. II: Avatarurile creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere (sec. XIX-XX), Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2006, 354 p.
  • Simona Nicoară, Mentalităţi colective. Imaginar social – Istoria în durata lungă, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, 300 p.
  • Simona Nicoară, Istoria şi miturile. Mituri şi mitologii politice moderne, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, 214 p.
  • Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea. Vol. I: Zece ani de concubinaj cu moartea. Dimensiuni istorice şi perspective contemporane asupra morţii, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2006, 246 p.
  • Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea. Vol. II: 11 Ipostaze ale morţii, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2007, 720 p.
  • Marius Rotar, Victor Tudor Roşu (coord.), Alcoholism: Historical and Social Issues, International Conference, Ist edition, Alba-Iulia, România, 28-29 August 2009, Ed. Altip, Alba-Iulia, 2010 (supliment al revistei Caiete de Antropologie Istorică), 241 p.
  • Claudiu Stefani, Victor Tudor Roşu, Marius Rotar (coord.), Alcoholism: Historical and Social Issues, International Conference, IInd edition, Alba-Iulia, România, 13-15 Octombrie 2010, Ed. Altip, Alba-Iulia, 2010 (supliment al revistei Caiete de Antropologie Istorică), 155 p.
  • Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească (1600-1830), Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2006, 582 p.
  • Toader Nicoară, Clio în orizontul mileniului trei (2) : Noi explorări în istoriografia contemporană, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, 306 p.
  • Alexandru-Florin Platon, Toader Nicoară (coord.), Fernand Braudel, la "nouvelle histoire" et les Annales en Roumanie. Interferences historiographiques franco-roumaines, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, 184 p.
  • Toader Nicoară (coord.), Disciplinarea socială şi modernitatea (supliment al revistei Caiete de Antropologie Istorică), volumul reuneşte lucrările Simpozionului Disciplinare socială în societatea modernă şi contemporannă (secolele XVI – XXI), Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2011.
  • Barbu Ştefănescu, Toader Nicoară (coord.), Valorile lumii rurale (supliment al revistei Caiete de Antropologie Istorică), volumul reuneşte lucrările Conferinţei Internaţionale Între vechi şi nou. Incursiune în sistemul de valori al lumii rurale (secolele XVII-XXI), 18-19 noiembrie 2011, Oradea – Stâna de Vale, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2012 (în curs de apariţie).
  • Dana-Maria Rus, Căsătorie şi recăsătorie în satele Regimentului II românesc de graniţa în perioada epocii moderne (secolul al XIX-lea), Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2011, 330 p.
  • Gheorghe Negustor, O istorie personală. Scrisori şi cărţi poştale în timpul Marelui Război, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2012 (in print).
 • Revista Caiete de Antropologie Istorică - numere tematice -
  1. Pentru o antropologie istorică în spaţiul istoriografiei româneşti contemporane, nr. 1, Ianuarie – Iunie 2002;
  2. Istorie şi violenţă, nr. 2, Iulie- Decembrie 2002;
  3. Familie şi moralitate – studii de gen în Europa central- sud-estică, nr. 3, Ianuarie – Iunie 2003;
  4. Istoria şi antropologia corpului uman, nr. 4, Iulie – Decembrie 2003;
  5. Oamenii şi moartea în societatea românească, nr. 5 - 6, Ianuarie – Decembrie 2004;
  6. Sărbătoare. Celebrare. Comemorare, nr. 7, Ianuarie – Iunie 2005;
  7. Identităţi şi sensibilităţi alimentare europene, nr. 8 - 9, Ianuarie – Decembrie 2006;
  8. Pentru o istorie a loisirului, nr. 10- 11, Ianuarie – Decembrie 2007;
  9. Probleme de antropologie istorică, nr. 12 – 13, Ianuarie – Decembrie 2008;
  10. Lumea rurală şi modernitatea, nr. 14, Ianuarie – Iunie, 2009;
  11. Liviu Maior – istoric al modernităţii, nr. 15, Iulie – Decembrie 2009;
  12. Haiducie, brigandaj şi disciplinare socială, nr. 16, Ianuarie – Iunie 2010;
  13. Probleme de ecologie istorică, nr. 17, Iulie – Decembrie 2010;
  14. Istoria bisericii şi a vieţii religioase, nr. 18, Ianuarie – Iunie 2011;
  15. Despre civilizarea moravurilor, nr. 19, Iulie – Decembrie 2011;
  16. Grădini şi parcuri istorice, nr. 20-21, Ianuarie – Iunie 2012.
  17. Pro patria mori. PATRIOTISM, POLITICĂ ȘI CULTURĂ ÎN SEC. XIX-XX, nr. 22-23, Ianuarie–Decembrie 2013.
  18. Curtea domnească și societatea de curte în Ţările Române (secolele XVI-XX), nr. 24-25, Ianuarie-Decembrie 2014.
  19. Instituțiile culturale și identitatea națională. Societăți, asociații, fundații (secolele XIX-XX), nr. 26-27, Ianuarie-Decembrie 2015.
  20. Istoria condiției feminine în spațiul românesc, nr. 28-29, Ianuarie-Decembrie 2016.
  21. România în Marele Război. Perspective istorice și antropologice, nr. 30, Ianuarie-Iunie 2017.
  22. România în Marele Război. Contextul intern și internațional, nr. 31, Iulie–Decembrie 2017.
  23. CENTENARUL Romaniei Mari: 1918-2018, nr. 32, Ianuarie–Iunie 2018.
  24. Marea Unire. Oameni, fapte, întâmplări, nr. 33, Iulie-Decembrie 2018.
  25. Monarhia modernă românească, nr. 34, Ianuarie-Iunie 2019.
  26. Elite și națiuni (sec. XIX-XX), nr. 35, Iulie-Decembrie 2019.
  27. Antropologia istorică. Perspective contemporane, nr. 36, Ianuarie–Iunie 2020.
  28. Identități alimentare în epoca modernă și contemporană, nr. 37, Iulie–Decembrie 2020.