Despre noi Membri Cercetare Publicaţii Evenimente Biblioteca
Proiecte derulate prin Seminarul de Antropologie Istorică
  1. Prof univ. dr. Simona Nicoara, Structuri instituţionale şi sensibilităţi sociale în România modernă (sec. XIX-XX), Proiect de cercetare exploratorie (IDEI) CNCSIS - PN-II, cod proiect 2250/2008.
  2. Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Statul modern şi problemele mortalităţii. Igiena publică, regimuri alimentare şi cimitirele ca spaţiu public (secolele XIX-XX), Proiect de cercetare exploratorie (IDEI) CNCSIS - PN-II, cod proiect 2477/2008 (echipa: Gheorghe Negustor, Marius Rotar, Mihai-Teodor Nicoara).
  3. Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Statul modern şi disciplinarea socială (secolele XVIII-XIX), Proiect de cercetare exploratorie (IDEI) CNCSIS – PN-II, cod proiect 0369/2012 (în curs de finanţare).
  4. Drd. Gheorghe Negustor, Oamenii şi Moartea în Primul Război Mondial. Sentimente, atitudini şi manifestări faţă de război, Proiect de mobilitate a doctoranzilor CNCSIS, cod proiect MD_26/2008.