Despre noi Membri Cercetare Publicaţii Evenimente Biblioteca
Obiective
 • Seminarul îşi propune cultivarea studiilor de antropologie istorică aplicate realităţilor istorice româneşti în relaţie cu istoria central şi sud-est europeană cu istoria europeană şi mondială.
 • Sprijină Masteratul de socio-antropologie istorică
 • Stimulează interesul pentru o asemenea problematică prin asumarea de către tinerii studioşi a unor lucrări de licenţă, masterat, doctorat pe problematicile antropologiei istorice
 • Susţine revista Caiete de antropologie istorică ca publicaţie semestrială a seminarului.
  Editor şi redactor şef: Toader NICOARĂ
 • Susţine Seria de publicaţii: Ideologii Mentalităţi Imaginar şi Biblioteca de Antropologie Istorică
 • Organizează Sesiunea Stiinţifică: Problemele antropologiei istorice româneşti şi universale (odată la doi ani).
  Prima ediţie 2006 la Cluj cu tema: Antropologia istorică în istoriografia românească contemporană: probleme, teme, mize.
 • Organizează:
  • Conferinţele Seminarului de antropologie istorică
  • Conferinţe trimestriale care au ca invitaţi câte o personalitate recunoscută în antropologia istorică românească, europeană sau americană.