RO |EN
Descrierea proiectului
Obiective şi activităţi
Echipa
Buget
Rezultate
 

Obiective

 • I. Stabilirea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul temei propuse (Lunile 1-8)
  • - Consultarea principalelor referinţe bibliografice din ţară şi străinătate referitoare la Primul Război Mondial şi la propaganda coordonată de stat în perioada anilor 1914-1918
  • - Identificarea şi studierea celor mai recente perspective metodologice interdisciplinare, care pun în valoare atât dimensiunea lor metodologică, cât şi posibilitatea aplicării paradigmelor lor interpretative la realităţile istorice din Transilvania.
 • II. Investigarea surselor din ţară şi din străinătate referitoare la Primul Război Mondial şi la propaganda desfăşurată în Transilvania între 1914-1918 (Lunile 1-20)
  • - Cercetarea de arhivă, presă şi bibliografică: focalizată pe identificarea şi analiza unui material bogat (documente de arhivă, manuscrise, literatură de război, corespondenţă, periodicele epocii etc.), aferent problematicii mobilizării de către stat a românilor transilvăneni prin intermediul Bisericii, precum şi pentru comparaţia cu situaţiile din Tirolul de Nord şi Irlanda de Nord.
  • - Colectarea de documente (rugăciuni şi predici din război, material iconografic difuzat în timpul războiului, instrucţiuni ecleziastice, circulare, pamflete, manuale şcolare, precum şi a instrucţiunilor adresate preoţilor militari de către Biserică şi Stat) care să ateste formele îmbrăcate de mesajele de propagandă ale statului maghiar care vizau populaţia românească în perioada 1914-1918 şi care vor constitui o bază de date de informaţii/imagini legate de tema proiectului.
 • III. Trasarea coordonatelor esenţiale ale propagandei desfăşurate de statul maghiar prin intermediul clerului bisericilor române din Transilvania între 1914-1918 (Lunile 1-24)
  • - Identificarea mesajelor, a căilor de transmitere şi a grupurilor ţintă vizate de propaganda autorităţilor civile maghiare în timpul Primului Război Mondial, implementată prin intermediul preoţimii româneşti transilvănene
  • - Stabilirea impactului propagandei şi a efectelor acesteia în mobilizarea şi controlul populaţiei româneşti din Transilvania
  • - Identificarea unor etape de evoluţie a propagandei coordonate prin intermediul clerului, determinate de principalele evenimente ale conflictului: declanşarea lui (1914), intrarea României în război (1916), moartea împăratului Franz Joseph I (1916), Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia (dec. 1918).
 • IV. Diseminarea rezultatelor cercetării legate de propaganda desfăşurată de stat prin intermediul clerului românesc din Transilvania între 1914-1918 (Lunile 4-24)
  • - Participarea la conferinţe internaţionale în vederea confruntării rezultatelor preliminare şi finale ale cercetării noastre cu cele ale altor specialişti în domeniu
  • - Redactarea şi publicarea de studii în reviste indexate în bazele de date internaţionale în vederea popularizării principalelor rezultate ale cercetării; realizarea site-ului proiectului şi a unei pagini Facebook în vederea promovării online a cercetării şi rezultatelor ei
  • - Publicarea unui volum de studii în limba engleză, rezultat al cercetărilor grantului (2017)
  • - Un short film documentar despre propaganda de război din Transilvania, 1914-1918 (2017)
©2015-2017 Echipa proiectului