Misiune

Institutul de Studii Central-Europene îşi propune să stimuleze interesul pentru istoria central-europeană pornind de la studiul istoriei Transilvaniei, un spaţiu interesant prin diversitatea etnică, pluralismul confesional şi interferenţele multiculturale. Prin exploatarea arhivelor locale, a diverselor categorii de surse (vizuale, literare, orale) şi prin abordări în cheie comparativă, cercetările doresc să pună în valoare particularismele locale transilvănene dar şi influenţele receptate din zona Europei Centrale şi Răsăritene. Programele de cercetare susţinute de membrii institutului acoperă un segment temporal larg, din Evul Mediu în contemporaneitate, şi o diversitate de domenii: istorie socială şi politică, istoria artei, istorie ecleziastică, istoriografie. Scopul este de a releva caracteristicile civilizaţiilor care s-au dezvoltat în zonă, evoluţia acestora în relaţie unele cu altele. Institutul urmăreşte să stimuleze schimbul de idei şi dezbaterea între cercetătorii, din ţară şi din afara ei, interesaţi de Europa Centrală, scop în care organizează prelegeri, conferinţe, simpozioane, workshopuri şi editează revista Colloquia. Fiind constituit în cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”, institutul are şi rol didactic sprijinind masteratul de istorie central-europeană organizat în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie. Prin prelegeri şi prin seminariile concepute ca adevărate laboratoare de lucru în care studenţii să îşi exerseze aptitudinile de critică istorică se cultivă interesul pentru abordarea istoriei central-europene.