Istoric

Institutul de Studii Central-Europene a fost înfiinţat în anul 1990 la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii « Babeş-Bolyai » din Cluj, prin hotărârea din 2 noiembrie 1990 a Consiliului Profesoral. De atunci şi până în prezent, Institutul de Studii Central-Europene este singurul institut cu acest profil din România. Fondatorul Institutului a fost profesorul Pompiliu Teodor (director al Institutului între anii 1990-2001), alături de care s-au aflat Nicolae Bocşan, Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta, Greta Miron, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Ovidiu Pecican, Doru Radosav. Din colectivul Institutului au făcut parte cadre didactice, masteranzi şi doctoranzi, dar şi cercetători de la diferite instituţii de învăţământ universitar sau de cercetare din Cluj şi din alte oraşe ale Transilvaniei (Alba-Iulia, Oradea, Târgu-Mureş, Sibiu). Din anul 2001, director al Institutului este Ovidiu Ghitta. În acelaşi an, Institutul de Studii Central-Europene a fost recunoscut drept centru de cercetare de către CNCSIS.
Activitatea Institutului constă în organizarea de conferinţe cu caracter naţional şi internaţional (seria de conferinţe dedicate raporturilor dintre naţiune şi confesiune, organizate de Maria Crăciun şi Ovidiu Ghitta în anii 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005) şi publicarea de volume de studii. Institutul editează un propriu periodic ştiinţific cu apariţie anuală, numit Colloquia. Journal on Central-European Studies, din care în prezent este în curs de apariţie tomul al XIV-lea. De la început, revista a apărut în limbi de circulaţie internaţionale, iar începând cu anul 2005 este publicată integral în limba engleză. Sub egida Institutului se organizează seminarii de catedră la care se prezintă cercetări în desfăşurare ale unor membri sau ale unor invitaţi din ţară sau străinătate. Institutul de Studii Central-Europene sprijină diferite programe didactice nivel licenţă, de masterat şi doctorat, susţinând activ din anul 1996 « Masteratul de istorie medievală şi istoriografie », care din anul 2007 poartă numele de « Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate ». Din punct de vedere financiar, Institutul se susţine din proiecte de cercetare câştigate în competiţii interne (CNCSIS) şi externe (Banca Mondială, HESP).