Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie si Filosofie
Institute de cercetare
Institutul de
Pre- şi protoistorie
Institutul de
Studii clasice
Institutul de
Studii central-europene
Institutul de
Istorie orală
Institutul de
Studii iudaice
Institutul de
Studii internaţionale
Institutul Italo-Român
de Studii istorice
Seminarul de
Antropologie istorică
Seminarul de
Demografie istorică
Institutul de
Istorie ecleziastică
Centrul de
Studii antice şi medievale
Pagina principala
 
 
Institutul de Preistorie şi Protoistorie
Director:
Prof. univ. dr. Ioan Glodariu
Secretar şiinţific:
Conf. dr. Gelu Florea
Membrii institutului:
Eugen Iaroslavschi, Viorica Crişan, Gabriela Gheorghiu, Adriana Pescaru, Liliana Suciu, Adrian Ursuţiu, Iosif Ferencz, Cristina Bodo, Horea Pop, Vitalie Bârcă, Lucian Vaida
Obiective generale ale activităţii ştiinţifice:
  • Arheologia şi Istoria tracilor
  • Arheologia şi istoria daco-geţilor până la cucerirea romană a Daciei
Temele de cercetare:
  • Aşezări, fortificaţii, necropole traco-gete de pe teritoriul României
  • Aşezări, fortificaţii şi spiritualitate daco-getică reflectate în descoperirile din Dacia, relaţii cu alogenii
Publicaţii apărute sub egida Institutului:
  • Viorica Crişan, Dacii din Estul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2002, 224 p., anexe, planșe;
  • Gelu Florea, Liliana Suciu, Introducere în istoria antică a României. De la începuturi până la cucerirea romană - caiet de seminar, Cluj-Napoca, 2002, 158 p.
  • G. Gheorghiu, Dacii pe cursul mijlociu al Mureșului, Cluj-Napoca, editura Mega, 2005
Adresa
Cluj-Napoca
str. E. de Martonne. Nr. 1
tel. 0264 405300, int 5272
 

aprilie 2005