Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie si Filosofie
Institute de cercetare
Institutul de
Pre- şi protoistorie
Institutul de
Studii clasice
Institutul de
Studii central-europene
Institutul de
Istorie orală
Institutul de
Studii iudaice
Institutul de
Studii internaţionale
Institutul Italo-Român
de Studii istorice
Seminarul de
Antropologie istorică
Seminarul de
Demografie istorică
Institutul de
Istorie ecleziastică
Centrul de
Studii antice şi medievale
Pagina principală
 
 
Institutul de Istorie orală
Director:
Prof. univ. dr. Doru Radosav
Secretar şiinţific:
Conf. dr. Valentin Orga
Membrii institutului:
Lector Maria Aldea (Facultatea de Litere, UBB); Asistent cercetare Cosmin Budeancă, Asistent cercetare Florin Ciosan, Lector dr. Ionuţ Costea, drd Sidonia Grama, drd. Cosmina Paul, drd. Almira Ţentea, drd. Iulia Pop, drd. Denisa Bodeanu
Obiective generale ale activităţii şiinţifice:
 • consacrarea la standarde academice în istoriografia contemporană romanească a cercetării de istorie orală ca o nouă metodologie şi promovarea unor teme inedite;
 • promovarea multiculturalismului, a diversităţii identitare sociale, confesionale etc. din Transilvania şi Romania şi construirea civismului în spiritul valorilor Europei;
 • înregistrarea, arhivarea şi gestionarea mărturiilor despre perioada comunistă şi istoria recentă romanească
 • organizarea unei arhive audio-video pe suport digital de istorie orală
 • promovarea şi dezvoltarea unei direcţii de studii de istorie orală la nivelul curiculei universitare (masterat);
 • elaborarea de studii şi monografii academice.
Teme de cercetare:
 1. Rezistenţa anticomunistă în România, 1945-1989. Proiectul şi-a propus studierea din perspectiva istoriei orale a fenomenului rezistenţei armate anticomuniste din România, cu toate aspectele care au decurs de aici (arie de răspândire, dimensiune temporală, participanţi, impact asupra societăţii româneşti, represiune etc);
 2. Majoritari şi minoritari în Europa Centrală şi Orientală. Alteritate politică, socială, culturală, spirituală.
 3. Revoluţia română din 1989 în memoria martorilor şi participanţilor. Cercetare de istorie orală. Proiectul şi-a propus reconstituirea stării de spirit, a atitudinilor individuale şi colective ale populaţiei româneşti din decembrie 1989, motivaţia personală a participării la revoluţie, stabilirea evenimentelor cu un rol major în determinarea ieşirii în stradă a indivizilor şi colectivităţilor etc. Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere corelarea evenimentului cu fenomenul istoriei europene de prăbuşire a comunismului. Sub aspect metodologic, cercetarea a fost realizată prin intermediul anchetei orale, care s-a concretizat prin intervievarea participanţilor la evenimente şi a familiilor victimelor represiunii.
 4. Imaginea celuilalt în Transilvania după 1918. Comunităţile mixte româno-germane din jud. Hunedoara, Alba, Sibiu.
 5. Amintiri pentru viitor - Expo România.
 6. Război şi pace - Povestiri ale germanilor din România.
 7. Memorie şi identitate - Minorităţi etnice şi religioase din Transilvania în regimul comunist (1945-1965). Proiectul urmăreşte să surprindă modalităţile prin care evenimentele din istoria recentă a României, de la instaurarea comunismului până în 1965, s-au reflectat şi au influenţat viaţa unor comunităţi etnice şi religioase din Transilvania.
Teme de cercetare individuale:
Alături de proiectele de cercetare
în care este implicat Institutul de Istorie Orală prezentate anterior, membrii şi colaboratorii săi sunt angajaţi şi în materializarea unor cercetări individuale care acoperă o tematică diversificată:
 1. Cosmina Budeancă - Imaginea saşilor la românii din Transilvania în secolul al XX-lea în judeţele Hunedoara, Alba şi Sibiu.
 2. Florin Cioşan - Viata studenţească şi memoria generaţională în centrul universitar Cluj 1945-1989.
 3. Mirela Cocaţi - Aspecte privind instaurarea comunismului în Banat (1945-1953) reflectate în memoria colectivă.
 4. Dorin Daraban - Universul concentraţionar în memoria colectivă.
 5. Gheroghe Gorun - Rezistenţa anticomunistă în judeţul Gorj reflectată în mentalul colectiv (1945-1981).
 6. Sidonia Grama - Revoluţia română din 1989 în memoria colectivă şi în imaginarul social.
 7. Paula Ivan - Rezistenţa armată anticomunistă (1946-1953) în memoria colectivă.
 8. Cornel Jurju - Românii pe frontul de Est (1941-1944).
 9. Mia Riţiu - Biserica Greco-Catolică în ilegalitate în memoria colectivă.
 10. Valentin Orga - Viaţa spirituală a satului în timpul colectivizării.
 11. Gabriela Otescu-Bica - Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din Munţii Banatului în perioada 1948-1964 în memoria colectivă.
 12. Cosmina Paul - Antisemitismul în imaginarul colectiv în România în secolul XX.
 13. Iulia Pop - Autobiografie şi memorie personală ca sursă de reconstituire istorică a rezistenţei anticomuniste din România.
 14. Szabo Levente - Al doilea război mondial în viziunea veteranilor de război din judeţele Braşov şi Covasna.
 15. Ionuţ Ţene - Clujul universitar în memoria colectivă (1944-1948).
 16. Almira Ţentea - Elita universitară clujeană (1945-1968) în memoria colectivă şi individuală.
 17. Ion Xenofontov - Războiul din Afganistan în memoria participanţilor din republica Moldova. Realitate istorica şi imaginar social. (1979-1989).
 18. Livia Coroi - Procesul colectivizării agriculturii în judeţul Hunedoara în memoria colectivă.
Publicaţii:

a. Periodice:
Anuarul Institutului de Istorie Orală - AIO: I/1998, II/ 2001, III/2002, IV/2003
b. Volume:
 • "Suferinţa nu se dă la fraţi …" Mărturia Lucreţiei Jurj despre rezistenţa anticomunistă din Apuseni (1948-1958), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 278p + foto, volum îngrijit de Cornel Jurju şi Cosmin Budeancă.
 • Doru Radosav (coord.), Valentin Orga, Almira Ţentea, Florin Cioşan, Cornel Jurju, Cosmin Budeancă, Rezistenţa anticomunistă din Apuseni. Grupurile "Teodor Şuşman", "Capota-Dejeu", "Cruce şi Spadă". Studii de istorie orală, Argonaut, Cluj-Napoca, 2003, 250p + foto.
Manifestări ştiinţifice:
 • Cluj-Napoca, martie 1997, Drepturile omului şi instaurarea comunismului în România
 • Cluj-Napoca, iunie 1997, Istoria orală: Metodologie şi perspective de cercetare, seminar internaţional
 • Bistriţa, iulie 1997, Fenomenul rezistenţei anticomuniste româneşti
 • Teregova, iulie, 1998, Istoria orală în reconstituirea rezistenţei anticomuniste din România
 • Arad, iulie 1999, Interdisciplinaritate şi cercetare contemporană
 • Cluj-Napoca, 2001, Decembrie 1989, Revoluţia din Cluj în memoria colectivă
 • Bistriţa, aprilie 2004, Centru şi periferie, simpozion internaţional în colaborare cu Complexul Muzeal Bistriţa
 • Cluj-Napoca, noiembrie 2004, Rezistenţa anticomunistă în România simpozion internaţional şi expoziţia internaţională Remember for the Future (perioada comunistă în Bulgaria, Albania, Serbia şi Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia şi România); (organizatori cerc. drd. Cosmin Budeancă, conf. univ dr. Valentin Orga, drd. Denisa Bodeanu)
Adresa:
Universitatea "Babeş-Bolyai"
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Str. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj
tel / fax 0040/264/598391
e-mail:
iohcluj@bcucluj.ro
 

aprilie 2005