Cercetatori in formare

Tinerii doctoranzi vor fi angajati activ in desfasurarea grantului prin sarcini organizatorice, cercetare asupra temelor propuse, cat si prin contributii la colectiile de studii. Doctoranzii vor avea posibilitatea sa foloseasca baza materiala si bibliografica acumulata cu ajutorul grantului pentru a-si pregati tezele de doctorat sau examenele si referatele, care fac parte din domeniul Filosofiei antice, medievale si moderne. Masteranzii catedrei vor fi indrumati spre teme de filosofie medievala sau spre problematici adiacente, pentru a fructifica la maxim resursele obtinute. Tinerii doctoranzi vor desfasura activitati de studiu in grant (culegere texte, asigurarea circulatiei textelor intre membrii grantului, organizarea bibliotecii catedrei) si activitati stiintifice (traduceri, liste bibliografice etc.) si vor fi remunerati conform legislatiei in vigoare.

Din echipa noastra fac parte Dr. Adela Cimpean (cas. Pop-Cimpean) si Drd. Laura Ilinescu care ocupa posturile de cercetatori in formare. Pentru informatii mai multe despre activitatea lor stiintifica, va rugam consultati pagina: Echipa, Prezentarea membrilor echipei.

Actualităţi tomiste
Volumul Studii tomiste II

coord. Andrei Bereschi,

editura Zeta Books, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1997-93-3
Volumul Studii tomiste I

coord. Alexander Baumgarten,

editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-757-248-6
Colocviul Toma din Aquino şi sistemul terminologiei filosofice medievale

organizat la Bucureşti de către Societatea Româna de Fenomenologie - Casa Lovinescu, 28-31 octombrie 2010

Participanţi: Alexander Baumgarten, Laura Ilinescu, Andrei Bereschi
Toma din Aquino, Summa theologica, volumul 1

mai 2009

A apărut primul volum al ediţiei în limba română al Summei theologice.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi site-ul editorului: polirom.ro
Colocviul Summa theologica în Română. Actualităţi ale scolasticii.

22 mai 2009, Colegiul Noua Europă, Bucureşti

Programul NEC-Link
Coordonator: Alexander Baumgarten
Participanţi: Anton Adămuţ, Alexander Baumgarten, Gabriel Chindea, Wilhelm Dancă, Iovan Drehe, Gereby Gyorgy, Abelardo Lobato, Eliana Maci, Mihai Maci, Mihai Maga, Mădălina Pantea, Bogdan Tătaru Cazaban, Alexandru Tofan, Ioana Toma.
16288