Rezultate

2009 | 2010 | 2011

 

REZULTATE 2009

I. 3 ARTICOLE BDI:

1. Andrei Bereschi, LA THEORIE DES FORMES POLITIQUES DANS L’ANTIQUITÉ GRECQUE (PLATON, ARISTOTE ET POLYBE) în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia, liv, 1, 2009, p. 3-24

ABSTRACT. The Theory of Governmental Forms in Greek Antiquity (Plato, Aristotle and Polybe). This paper is an account on the configuration of the philosophy of history in Antiquity. It concerns the different concepts of history as images of the theory of governmental forms. According to Plato the political time is mainly shaped following the soul’s nature, and, according to Aristotle, following the social conflicts; the intellectual sources of the two philosophers were exploited by Polybe in his ambitious attempt to explain through a philosophical theory of history the success of Rome: making of the entire world a unique history through the military conquests which joined cultures and geographies.

Keywords: political forms, Polybe, Aristotle, Plato, soul, political philosophy

2. Alexander Baumgarten, SICUT SPECULUM ANIMATUM. DE L’IMAGINATION ARISTOTELICIENNE A L’INTENTIONNALISME D’ALBERT LE GRAND în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia, liv, 1, 2009, p. 25-38

ABSTRACT. Sicut speculum animatum. From Aristles’ Concept of Imagiantion to Alvert the Great’s Intentionalism. My paper approaches Aristotle’s concept of imagination considering its various meanings as possible sources for the contemporary phenomenology. It argues that the phenomenological interpretation of imagination in terms of intentionality could be referred back to Avicenna, Albert the Great and Thomas Aquinas, due to their understandig of imagination as part of an entirely receptive subjectivity.

Keywords: imagination, intentionality, phaenomenology, mediaeval philosophy, Aristotle.

3. Laura Ilinescu, LE FONDEMENT DE LA REPRESENTATION POLITIQUE DANS LE LEVIATHAN DE THOMAS HOBBES în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia, liv, 1, 2009, p. 61-82

ABSTRACT. The Grounds of the Political representation in Thomas Hobbes’Leviathan. My paper focuses on the concept of political representation in Th. Hobbes’ Leviathan. It tackles the question of a supposed link between the philosophy of nature and the political philosophy made through the various epistemological meanings of representation. The final thesis advances that the theoretical structure of Leviathan was conceived as based on the political representation with a meaning that can be traced back to that of mental representation.

Keywords: Hobbes, Leviathan, politics, representation, natural philosophy.

II. UN VOLUM DE STUDII

STUDII TOMISTE (I), Alexander Baumgarten (ed.), Editura EIKON, 2009, ISBN (vol. I) 978-973-757- 248-6, pag. 152

Introducere

Studiile reunite în acest volum celebrează un eveniment important în activitatea Centrului de Filosofi e Antică şi Medievală al Facultăţii de Istorie şi Filosofi e a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca: apariţia, în premieră în limba română, a primului volum al Summei theologice a lui Toma din Aquino, la editura Polirom din Iaşi, rod al colaborării membrilor Centrului pe perioada mai multor ani, împreună cu o serie de distinşi colegi de la alte universităţi. Volumul de faţă reuneşte studii născute adesea din confruntări cu textul tomist, din seminarii comune sau primite în volum pur şi simplu prin acceptarea invitaţiei de a participa la un studium commune pe care Centrul nostru îl desfăşoară de mai mulţi ani, urmând natura sistematică a unui plan de constituire şi consolidare a traducerilor de filosofi e antică şi medievală în cultura română, într-o terminologie modernă şi bazată pe principii coerente. Studiile prezente sunt, în parte, urmarea unui colocviu găzduit la Bucureşti de Colegiul Noua Europă în luna mai 2009, cu ocazia apariţiei primului volum al Summei. La acestea s-au adăugat altele, ilustrând existenţa unei preocupări reale pentru opera tomistă în universităţile româneşti, precum şi o mişcare mai largă, de interes în creştere faţă de filosofi a medievală într-o cultură filosofică în care acest interes era, până în deceniul trecut, fie unul conjunctural, fie unul absent sau doar amator.

Volumul de faţă îşi datorează apariţia finanţării unui proiect de grant cu titlul Toma din Aquino, fundamente medievale ale modernităţii filosofice europene, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, cod 2410, şi este primul dintr-o serie mai largă de volume de studii care vor însoţi cele patru volume de traducere în limba română a operei Aquinatului.

Alexander Baumgarten

CUPRINS

Alexander Baumgarten, Introducere / 5

Adrian Muraru, Câteva note despre distincţia dintre filosofi e şi teologie în scrierile lui Toma din Aquino / 7

Alexander Baumgarten, Extensiunea timpului și eternitatea lumii la Maimonide și Toma din Aquino / 15

Gabriel Chindea, Teoria tomistă a intelectului agent şi echivocurile sale în Summa theologica, Quaestiones disputatae de anima şi De unitate intellectus / 29

Anton Adămuţ, „Noutatea veşnică a gândirii” Sfântului Toma / 47

Iovan Drehe, Despre predicaţie în De ente et essentia / 63

Florin Crîşmăreanu, Les éléments de la noétique thomasienne / 73

Cristian Moisuc, La controverse sur la pluralité des formes substantielles et sur l’unité de l’individu chez saint Th omas d’Aquin. Hylémorphisme et christologie / 95

Alin Tat, Un capitol din teologia tomasiană a speranţei / 117

Daniela Maci, Despre creat şi necreat / 125

Mihai Maga, Cum poate un război să fi e just? / 135

III. O CERCETARE ASUPRA UNUI MANUSCRIS MEDIEVAL DIN MUZEUL BRUKENTHAL

Alexander Baumgarten, Adinel Dincă, Opera lui Toma de Aquino în bibliotecile medievale ale Transilvaniei. Observaţii pe marginea Ms. 608, Biblioteca Brukenthal – Sibiu în Revista CHÔRA. Philosophie, théologie, sciences. Revue d'études anciennes et médiévales (acceptat spre apariţie pentru 2010).REZULTATE 2010

In asteptare...

REZULTATE 2011

In asteptare...

Actualităţi tomiste
Volumul Studii tomiste II

coord. Andrei Bereschi,

editura Zeta Books, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-1997-93-3
Volumul Studii tomiste I

coord. Alexander Baumgarten,

editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-757-248-6
Colocviul Toma din Aquino şi sistemul terminologiei filosofice medievale

organizat la Bucureşti de către Societatea Româna de Fenomenologie - Casa Lovinescu, 28-31 octombrie 2010

Participanţi: Alexander Baumgarten, Laura Ilinescu, Andrei Bereschi
Toma din Aquino, Summa theologica, volumul 1

mai 2009

A apărut primul volum al ediţiei în limba română al Summei theologice.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi site-ul editorului: polirom.ro
Colocviul Summa theologica în Română. Actualităţi ale scolasticii.

22 mai 2009, Colegiul Noua Europă, Bucureşti

Programul NEC-Link
Coordonator: Alexander Baumgarten
Participanţi: Anton Adămuţ, Alexander Baumgarten, Gabriel Chindea, Wilhelm Dancă, Iovan Drehe, Gereby Gyorgy, Abelardo Lobato, Eliana Maci, Mihai Maci, Mihai Maga, Mădălina Pantea, Bogdan Tătaru Cazaban, Alexandru Tofan, Ioana Toma.
16292