Program

program

Joi, 12 iulie
 Sosirea participanţilor
18:00 Deschiderea Seminarului:
Lect. Dr. Mihai Maga şi Drd. Dan Siserman: 23 de ani de filosofie în Valea Lăpuşului
19:00 Paul Mercier
Doctorand în Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Spre secretul fiinţei (Pierre Boutang)
20:00 Lucian Nicolae
Absolvent al masteratului „Istoria şi circulaţia ideilor filosofice”(2018), Universitatea din Bucureşti
Deschiderea chipului celuilalt – o lectură heideggeriană la Phaidros
21:00 Dan Radu
Doctor în Filosofie; Membru al Forumului Câmpului Lacanian (Cluj-Napoca)
Despre diferitele moduri de juisare
Vineri, 13 iulie
11:00 Dorin Neagoe
Student la Filosofie, anul II, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Există contradicţii adevărate? (Graham Priest)
12:00 Ioan Corjuc
Masterand la „Filosofie, Cultură, Comunicare”, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Problema modernităţii între decadenţa burghezului şi avangardă
13:00 Sebastian Pavalache
Absolvent al masteratului „Filosofie, Cultură, Comunicare” (2018), Uni. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Intermediaritatea Discursivităţii. Khôra şi Locuţiunea Topică a Imaginaţiei în Deducţia Transcendentală
17:00 Atelier de caligrafie medievală
(coordonat de lect. dr. Mihai Maga şi Ariadna Petrehuş)
18:00 Ioana Curtean
Absolventă a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”din Cluj-Napoca (2018)
Phaidon: despre eternitatea sufletului
19:00 Cantemir Păcuraru
Masterand la „Studii de Securitate” şi absolvent al Fac. de Drept, Uni. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Răbdarea în perspectiva Occidentală şi a Orientului Îndepărtat
20:00 Liviu Croitor
Absolvent al masteratului „Filosofie, Cultură, Comunicare” (2015), Uni. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Paralelele gândirii inefabile
Sâmbătă, 14 iulie
10:00 Dragomir Bimbea
Student la Filosofie, anul II, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
O nouă paradigmă în filosofia culturii: memetica (R. Dawkins)
11:00 Marius Florea
Absolvent licenţiat în Filosofie (2018), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Imaginarul utopic: între realitate şi concept
12:00 Ariadna Petrehuş
Studentă la Filosofie, anul II şi absolventă a Fac. de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Implicaţiile filosofiei politice a lui J. J. Rousseau în noţiunea juridică contemporană a dreptului de proprietate
13:00 Ioana Pascaru
Consilier Psihologic; absolventă a Fac. de Psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Mecanisme evolutive ale emoţiei de vinovăţie a supravieţuitorului
18:00 Mihnea Vlad Vitan
Inginer; absolvent al Fac. de Mecanică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Despre principiul holografic – Ce se mai spune că „este” de către fizica teoretică
19:00 Timea Jarcă
Absolventă licenţiată în Filosofie (2018), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Principiul incertitudinii la Heisenberg – articulări filosofice
20:00 Claudia Marta
Doctorandă în Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
O teorie a catastrofei. Despre catastrofismul iluminat al lui Jean-Pierre Dupuy
21:00 Liviu Scripcaru
Fotograf şi Merchandiser; absolvent al Fac. de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Despre sacralitatea muzicii
Duminică, 15 iulie
11:00 Bedros Petrehuş
Student la Filosofie, anul II, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Implicaţia unor teorii ale cunoaşterii în politică (John W. N. Watkins)
12:00 Bogdan Raicu
Absolvent licenţiat în Filosofie (2018), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
C. G. Jung – Inconştientul colectiv şi psihologia analitică
13:00 Liana Măjeri
Absolventă a masteratului „Filosofie, Cultură, Comunicare” (2018), Uni. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Diferenţa ontologică şi lumea ca proiect unificator în Fiinţă şi Timp
17:00 Petru Dimitriu
Masterand la „Filosofie Antică şi Medievală”, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Fiinţă şi Limbaj la Aristotel
18:00 Dan Siserman
Doctorand în Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Transformări ale percepţiei timpului istoric în gândirea medievală: de la Sf. Augustin la Gioacchino da Fiore (†1202)
19:00 Mihai Maga
Lector Dr., Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Uni. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Pierre de Ceffons (fl. ~1340), un umanist monastic
Luni, 16 iulie
10:00 Închiderea Seminarului:
Concluzii şi perspective
 Plecarea participanţilor

 

Note:
  1. Programul poate suferi modificări pe parcurs în funcţie de factori externi şi de deciziile la faţa locului.
  2. În fiecare dimineaţă, înaintea primei conferinţe, 5 minute vor fi dedicate anunţurilor privind organizarea taberei.

 

9414