Contact

 

Contact permanent cu organizatorii:
Reprezentant din partea universităţii: lect. dr. Mihai Maga tel. 0722855933 mihai.maga@ubbcluj.ro
Coordonare organizatorică: drd. Dan Siserman tel. - dan.siserman@gmail.com

 

Coordonatele Centrului de Filosofie Antică şi Medievală:
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească
Centrul de Filosofie Antică şi Medievală
Str. M. Kogălniceanu, nr. 1
Sala 139, etaj I
400084 Cluj-Napoca
tel. 0264 405300 interior 5278
fax 0264 591906
9413