[THO1.32] Toma din Aquino – Summa contra Gentiles

Această carte nu este împrumutată, este disponibilă.