Articol

keyval
Cota: x-kin2.1
Autor: McKinney, Ronald H.
Titlu: The Origins of Modern DIalectics
Publicaţie:  Journal of History of Ideas
Număr, an: 44/2.1983
Pagini: 179-190
Descriere: fotocopie
Published by University of Pennsylvania Press
Disponibil: da