Română  English 
 
Home
Project description
Objectives
Directions and priorities
Planned results
Research team
Budget
Results
Scientific reports
 

Results (2011-2015)

 • ISI Papers:
  1. Sorin Mitu, “Restructuring Identity at the Beginning of the Modern Era: Nation and Social Status with the Romanians in Transylvania”, in Transylvanian Review, Vol. XX, 2011, Supplement No.4, pp. 79-89.
  2. Luminiţa Coman-Ignat, “Representing Transylvanian Romanians: Psychology and Ethnic Characterology in the Second Half of the Nineteenth Century”, in Transylvanian Review, Vol. XX, 2011, Supplement No.4, pp. 91-102.
  3. Sorin Mitu, “Local Identities from Transylvania in the Modern Epoch”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 239-250.
  4. Sorin Mitu, Elena Bărbulescu, “Romanian Peasant Identities in Transylvania: Sources, Methods and Problems of Research”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 271-281.
  5. Sorin Mitu, Anca Gogâltan, “Aspects of the Saxon Identity in Transylvania in the Eighteenth and Nineteenth Century”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 295-304.
  6. Mihaela Mehedinţi, “Identifying the Other. Transylvanian Ethnicities in the First Half of the 19th Century as Viewed by Foreign Travellers”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 251-261.
  7. Luminiţa Ignat-Coman, “Identity Geographies of Transylvanian Romanians in the Dualist Period”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 262-270.
  8. Nicoleta Hegedűs, “Transylvanian Hungarians’ Self-Image in the 19th Century. National Unity and Regional Specificity”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 282-294.
  9. Réka-Andrea Király, “Mixed Marriages Performed in the District of Ceica from the County of Bihor (1871-1890)”, in Transylvanian Review, Vol. XXII, 2013, Supplement No. 3, pp. 305-311.

 • Chapters in collective volumes published at international publishing houses:
  1. Sorin Mitu, “Hungarians and Romanians: How Were Two Images of Hostility Born?”, in Anders Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi (eds.), Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements (Oxford: Peter Lang, 2013), pp. 35-92.

 • Books published at international publishing houses:
  1. Sorin Mitu (ed.), Building Identities in Transylvania. A Comparative Approach (Gatineau–Quebec: Symphologic Publishing & Argonaut, 2013), 204p.
  2. Sorin Mitu (ed.), Entangled Identities. Regionalism, Society, Ethnicity, Confession and Gender in Transylvania (18th–19th Century) (Gatineau–Quebec: Symphologic Publishing & Argonaut, 2013), 214p.
  3. Sorin Mitu, La Historia de Asia Moderna. Desde los Grandes Descubrimientos Geográficos hasta la Primera Guerra Mundial, Madrid–London–New York, Niram Art Editorial, 2014, 168p.

 • CNCS B Papers:
  1. Sorin Mitu, “Transylvanian Romanians and Transylvania’s Provincial Identity in the 19th Century”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 57-66.
  2. Andrea Fehér, “Crossing Gender Boundaries. The Trial of Andrew Ungvári (1712)”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 1-20.
  3. Elena Bărbulescu, “Constructing Gender in Romanian Proverbs”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 21-33.
  4. Mihaela Mehedinţi, “Transylvanian Identities: Swedish Travellers’ Observations for the 17th – 19th Centuries Realities”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 34-56.
  5. Luminiţa Ignat-Coman, “The Ethnographic Image of the Transylvanian Romanians in the 19th Century”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 67-76.
  6. Nicoleta Hegedűs, “The Hungarian School and Language as Seen by the Transylvanian Romanians in the Dualist Period”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 77-96.
  7. Mircea Gheorghe Abrudan, “The Confessional Identity of the Transylvanian Saxons (1848-1920) ”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 97-123.
  8. Ladislau Gyémánt, “The Transylvanian Jewish Identity’s Avatars in the Epoch of Emancipation”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 124-141.
  9. Judit Pál, “Assimilation and Identity of the Transylvanian Armenians in the 19th Century”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012, pp. 142-158.
  10. Mihaela Mehedinţi, “Consideraţii metodologice cu privire la studiul reprezentărilor identitare în epoca modernă”, in Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Vol. 13 (2012), No. 4, pp. 159-184.
  11. Sorin Mitu, “Pentru o istorie a viselor româneşti: probleme ale cercetării, surse şi tipologie”, in Analele Banatului, Vol. 21 (2013), pp. 407-413.
  12. Sorin Mitu, “Identităţi locale din Transilvania în epoca modernă”, in Acta Musei Porolissensis, Vol. 35 (2013).
  13. Sorin Mitu, Towards a History of Romanian Dreams: Research Problems, Sources and Typology, in “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Historia”, vol. 59, nr. 2, 2014, p. 1-20.
  14. Sorin Mitu, The Foreboding Dream in Romanian Folklore, in “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Historia”, vol. 59, nr. 2, 2014, p. 21-33.
  15. Sorin Mitu, Sleep in traditional peasant mentality, in “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Historia”, vol. 59, nr. 2, 2014, p. 26-33.
  16. Sorin Mitu, Analiza identităţilor ţărăneşti din Transilvania prin intermediul izvoarelor istorice, in “Analele Banatului”, vol. 22, 2014, p. 301-307.
  17. Andrei Faur, An Image and Its Metamorphoses: The Transylvanian Romanians and the French Revolution during the 19th Century, in “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Historia”, vol. 59, nr. 2, 2014, p. 66-82.
  18. Constantin Bărbulescu, ‘The Peasant’s Food Is Only the Polenta’: The Hygiene of Rural Peoples’ Nourishment in Romania in the Medical Discourse of the Second Half of the 19th Century through the Beginning of the 20th Century, in “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Historia”, vol. 59, nr. 2, 2014, p. 83-109.
  19. Elena Bărbulescu, Peasant Nourishment in Two Transylvanian Villages, in “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Historia”, vol. 59, nr. 2, 2014, p. 110-118.
  20. Sorin Mitu, Date genealogice şi prosopografice referitoare la familia Cornea-Barbu de Ileni (sec. XVII-XX), in “Analele Banatului”, vol. 23, 2015, p. 321-329.
  21. Sorin Mitu, Societate civilă şi identitate naţională în Transilvania secolului al XIX-lea, in “Caiete de antropologie istorică”, 24-25, 2015 (under press).
  22. Luminița Coman-Ignat, Imagining Transylvania: Positive and Negative Representations of the Province after 1918, in “Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia”, 2015, nr. 1, pp. 77-88.

 • Books (CNCS A):
  1. Melinda Mitu, Sorin Mitu, Ungurii despre români. Naşterea unei imagini etnice, Iaşi, Editura Polirom, 2014, 424p.

 • Books (CNCS B):
  1. Nicoleta Hegedűs, Önarckép. Erdélyi magyar identitás a XVIII.–XIX. században. Antológia és bibliográfia (Cluj-Napoca: Mega & Argonaut, 2012), 250 p.
  2. Andrea Fehér, Sensibilitate şi identitate în izvoarele narative maghiare din secolul al XVIII-lea (Cluj-Napoca, Mega & Argonaut, 2012), 250 p.
  3. Nicoleta Hegedűs, Imaginea maghiarilor în cultura românească din Transilvania (1867-1918), Vol. I (Cluj-Napoca, Mega & Argonaut, 2012), 232 p.
  4. Nicoleta Hegedűs, Imaginea maghiarilor în cultura românească din Transilvania (1867-1918), Vol. II (Cluj-Napoca, Mega & Argonaut, 2012), 185 p.
  5. Sorin Mitu, Identităţi moderne în Transilvania, (Cluj-Napoca, Argonaut, 2016), 180 p.
  6. Réka-Andrea Király, Identitate urbană şi viaţă cotidiană la Oradea în perioada dualistă, (Cluj-Napoca, Argonaut, 2016), 359 p.
  7. Mihaela Mehedinţi, Concomitent orientali şi occidentali. Călători nordici şi ruşi despre români (sec. XVII-XIX), Vol. I (Cluj-Napoca, Argonaut, 2016), 336 p.
  8. Mihaela Mehedinţi, Concomitent orientali şi occidentali. Călători nordici şi ruşi despre români (sec. XVII-XIX), Vol. II (Cluj-Napoca, Argonaut, 2016), 354 p.

 • Chapters in collective volumes published at Romanian publishing houses (CNCS B):
  1. Sorin Mitu, “Geografii simbolice de frontieră”, in Constantin Bărbulescu et al., Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2011), pp. 255-259.
  2. Sorin Mitu, “Imagini britanice şi franceze ale Europei Răsăritene în epoca modernă”, in Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Specific românesc şi confluenţe central-europene (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012), pp. 295-306.
  3. Sorin Mitu, “Identităţi ţărăneşti din Transilvania: surse, metode şi probleme ale cercetării”, in Attila Varga, Iosif Marin Balog (coord.), Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XX), Cluj, Editura Argonaut, 2014, p. 375-385.
  4. Sorin Mitu, “Tema germanităţii la saşii ardeleni în secolele XVIII-XIX”, in Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei, Loránd Mádly (coord.), Fascinaţia trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, Cluj, Mega & Argonaut, 2014, p. 573-583.
  5. Sorin Mitu, “Visul prevestitor în folclorul românesc”, in Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop, Cluj, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015, p. 995-1002.
  6. Sorin Mitu, “Despre somn în folclorul românesc”, in Angela Rus, Ottmar Traşcă, Virgiliu Ţârău (coord.), Transilvania în modernitatea românească. De la mişcarea naţională, la autodeterminare şi integrare. In honorem Gheorghe Iancu, Cluj, Argonaut, 2015, p. 44-51.
  7. Sorin Mitu, Românii ardeleni la începutul secolului al XX-lea: loialităţi şi identităţi în schimbare, in Multiculturalism, identitate şi diversitate. Perspective istorice, Cluj, Mega, 2016, pp. 715-724.

 • Special issues in academic journals:
  1. “Transylvanian Identities in the Modern Epoch” (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 57, Special Issue, December 2012).
  2. “Modern Identities in Transylvania” (Transylvanian Review, Vol. 22, Supplement No. 3, 2013).
  3. “Dreams in History” (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Vol. 59, No. 2, December 2014).