Rezultate

2015

Andrei Bereschi, Adela Pop-Cîmpean (coordonatori), „Filosofia tipurilor statale ca morfologie politică. Incursiuni în istoria constituirii teoriei regimurilor politice, Editura Eikon & Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.

2016

Melania Cristina Horotan, “Evolution of mentalities and political forms reflected in the work of C. Sallustius Crispus – Platonic Influences”, acceptat spre publicare în revista Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities.

Andrei Bereschi, “Translating Aristotelian Political Morphology into Medieval Latin: The Cases of Albert the Great, Thomas Aquinas and Dante Alighieri”, în revista Hermeneia. Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, 2016, Issue 17, pp. 38-52.

Iovan Drehe, “Dialectic and its role in Aristotle’s political morphology. The case of distinguishing oligarchy and democracy”, în revista Studia UBB Philosophia, 2016, Vol. 61, Issue no. 3, pp. 23-39.

2017

Dimitrie Cantemir, Monarchiarum physica examinatio, traducere de Cristina Melania Horotan, Introduceri de Andrei Bereschi și Iovan Drehe, „Structura textului” de Andrei Bereschi, note de Andrei Bereschi, Vlad Lucian Ile și Iovan Drehe, Editura Școala Ardeleană/Eikon, Cluj-Napoca, 2017, 120 p., ISBN 978-606-797-202-3. Volumul se poate downloada aici:

Coperta D Cantemir Monarchiarum Physica Examinatio

D Cantemir, Monarchiarum Physica Examinatio

Andrei Bereschi, „Robustul, fragilul și antifragilul în raportul filosofico-teologic dintre bine și rău”, în Alin Tat & Nicolae Turcan (coord.), Simetriile înțelepciunii. Studii de filosofie și teologie, Editura Eikon, editură acreditată CNCS, 2017, pp. 177-196

Ile Vlad Lucian, „Saint Augustine`s and Dante`s models of history”, acceptat spre publicare în revista Studia UBB Philosophia.

Iovan Drehe, „The Virtuous Citizen: Regimes and Audiences”, acceptat spre publicare în revista Studia UBB Philosophia.

Iovan Drehe, „On Philosophical Colonialism”, în volumul Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Institut für Soziologie) & Valer Simion Cosma (UBB Cluj) (coord.), „Beyond East and West. Decolonizing Modernization”, în curs de apariție la editura Lexington Books. Series Decolonial Options for the Social Sciences

Iovan Drehe, „Despre cunoașterea constituțiilor politice: un model grec”, în volumul Ionuț Mihai Popescu (coord.), Educație și societate, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017

Iovan Drehe, „In Search of the Best Regime: On Aristotle’s Use of the Dialectical Method in the Politics”, acceptat spre publicare în volumul Proceedings of the Aristotle 2400 Years World Congress, May 23-28 2016, Aristotle University of Thessaloniki.

Iovan Drehe, „Topoi and refutations in Aristotle”, în curs de apariție la editura College Publications, în volumul de Dima Mohammed and Marcin Lewinski (eds.), Argumentation and Inference: Proceedings of the Second European Conference on Argumentation, Fribourg, 2017, London: College Publications, Studies in Logic and Argumentation Series , în Studies in Logic and Argumentation series. Apariție în 2018.