Echipa

I. DIRECTOR PROIECT:

Andrei Bereschi (n. 1977) este în prezent conferențiar universitar doctor al Departamentului de Filosofie Premodernă şi Românească (Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca). Este licențiat în filosofie (UBB Cluj, 1999), în filologie clasică (UBB Cluj, 2006), și are un masterat în filosofie antică (UBB Cluj, 2000). Din 2008 este doctor al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca cu o teză intitulată „Mitologie politică și logică a mitului în opera și în tradiția platoniciană”.

În perioada 2007-2008 a fost bursier al programului NEC-LINK, în proiectul Knowledge and Literature within the Encyclopaedical Discourse of the Middle Ages, în parteneriat cu conf. univ. dr. Anca Crivăţ de la Facultatea de Litere din Bucureşti. Program internaţional finanţat de New Europe College în colaborare cu Higher Education Support Programme (HESP) din Budapesta. Publicaţie rezultată: Nicolaus Cusanus, De docta ignoratia, editura Polirom, Iaşi, 2008. În perioada 2009-2011 a fost Membru în echipa grantului naţional CNCSIS PN II IDEI 2410 „Toma din Aquino: Fundamente medievale ale modernităţii filosofice europene” (Director de proiect conf. univ. dr. A. Baumgarten). Publicaţii rezultate: coordonarea volumului Studii tomiste II, 2010, la editura Zetabooks, Bucureşti şi contribuţie la publicarea primei părţi din Summa Theologiae la editura Polirom.

În perioada 2011-2013 a fost cercetător postdoctoral în cadrul în cadrul proiectului finanţat POSDRU/89/1.5/S/61104 implementat de către un consorţiu condus de Academia Română. Proiect individual de cercetare: “De partibus animalium: recuperarea operei biologice a lui Aristotel în limba română”. În această perioadă a efectual un stagiu de cercetare la Institut für Klassische Philologie Mittel- und Neulatein, Universität Wien – 4 luni cumulate  în 2012, sub tutoriatul lui Ao. Univ.-Prof. Herbert Bannert.

Este membru în consiliul de readacție al revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Studia Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, membru al consiliului științific al colecției Biblioteca Medievală al editurii Polirom din Iași, membru al Societății Naționale de Studii Clasice (din 2003), membru al Societății Internaționale Toma de Aquino, SITA România (din 2001) și membru al Centrului de filosofie antică și medievală (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie). De asemenea este colaborator al Centrului de Editare și Traducere TRADITIO (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul Științelor Umaniste).

Dintre lucrările aflate în pregătire amintim: tratatul Despre părţile animalelor la editura Univers Encilopedic Gold, în colecţia Opere Aristotel; Giordano Bruno, De vinculis, De magia, în pregătire pentru publicare la editura Humanitas.

Mai multe informații: http://hiphi.ubbcluj.ro/personal/Andrei_Bereschi.html


II. CERCETATĂRI POSTDOCTORALI:

Adela Pop-Cîmpean (asist. univ. la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai) este doctor în domeniul filosofie (2009) la Universitatea Babeș-Bolyai cu o teză cu titlul Cetatea greacă între utopism și realism. Teorii ale degenerării politice la Platon și Aristotel, coordonator științific prof. univ. dr. Vasile Muscă. A obținut licența în filosofie și master în filosofie antică și medievală în cadrul aceleiași universități.

A fost director de proiect CNCSIS tip TD (45/2007), durata 12 luni, suma aprobată de 26.985 ron, cu titlul Cetatea greaca între utopism și realism la Platon și Aristotel. Teorii ale degenerării politice la Platon și Aristotel, membru în proiectul CNCSIS tip A 1389/2006 (durata 3 ani) cu titlul Gândirea politică a lui Platon și Aristotel, fundament al construcției europene, director proiect prof. univ. dr. Vasile Muscă, suma aprobată 44.219,2 ron și membru (timp de 2 ani 2009 și 2010)  în proiectul Idei – PN II CNCSIS, cod 2410, cu titlul Toma din Aquino, fundamente medievale ale modernităţii filosofice europene, director proiect conf. univ. dr. Alexander Baumgarten, suma aprobată 976.523 Ron.

A fost bursier (2007-2008) al Colegiului Noua Europa într-un program NEC-LINK în colaborare cu Universitatea din Bucuresti. A publicat studii (Despre tiranie și alte neînțelegeri, în volumul Filosofia politică a lui Platon, Polirom, Iasi, 2006, pp. 105-131, coord. Vasile Muscă și Alexander Baumgarten, Meta-polis sau despre cetatea de dincolo de cuvinte. Aspecte ale politicului, cenzurii şi utopiei în Republica lui Platon în volumul Ipostaze ale politicului. Paradigme filosofice clasice și moderne, coord. Adela Cîmpean și Laura Ilinescu, Editura Eikon,2008, pp. 127-153,Forme ale metaforei politice la Plotin. Exerciţiu de interpretare în volumul Studii de Istoria Filosofiei dedicate profesorului Vasile Muscă,coord. Alexander Baumgarten și Adela Cîmpean, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 460-469, Utopia cenzurii versus cenzura utopiei sau despre ce mai putem învăţa citind Republica lui Platon în volumul Receptări ale filosofiei lui Platon şi Aristotel în spaţiul cultural românesc, coordonator Daniela Maci, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, A fost sau nu a fost … „utopie”? Studiu de caz: Republica și Politica în volumul Despre culori si desene didactice, coord. Ioana Velica si Mirona Stanescu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010) și a coordonat mai multe volume de studii. Este autoarea aparatului critic plotinian (index de concepte, nume, citari si metafore) in volumul 3 al Enneade-lor lui Plotin, Iri, Bucuresti, 2007, pp. 577-710, trad. A. Baumgarten, V. Rus, G. Chindea et al.

Iovan Drehe (n. 1984) este licențiat în filosofie al Universității de Vest din Timișoara (2007). De asemenea este absolvent al Masteratului de Antică și Medievală din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2008) și Doctor în filosofie în cadrul aceleiași instituții din 2012.

În perioada octombrie 2008 – septembrie 2011 am beneficiat de o Bursă doctorală oferită în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract POSDRU 6/1.5/S/3, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În perioada octombrie 2008-2009, am fost asistent de cercetare în cadrul proiectului Toma din Aquino şi Summa Theologica. Dezbaterile intelectuale ale Evului Mediu latin şi sursele modernităţii, bursă NEC-Link oferită de Colegiul “Noua Europă” din Bucureşti pentru semestrul I al anului universitar 2008-2009. În perioada iunie 2014 – septembrie 2015 am fost Bursier Postdoctorand în cadrul Proiect POSDRU/150/1.5/133675, Academia Română, Filiala Iași. Până în prezent am efectuat trei stagii de cercetare în străinătate: la Universitatea din Geneva (februarie-iunie 2010), Universitatea Central Europeana Budapesta (octombrie 2010-mai 2011) și Universitatea din Groningen (februarie – aprilie 2015).

Profil academia.edu: https://universitateadevest.academia.edu/IovanDrehe


III. ASISTENȚI CERCETARE DOCTORANZI:

Cristina Melania Horotan (n. 1973) este licențiată în filologie clasică, absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București (1995). Este profesoară de limba și literatura latină la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satul Mare. Din 2015 este doctorandă în domeniul Filosofie, cu teza Redescoperirea unui sentențiar: dimensiunea filosofică a Prologului Comentariului la Sentințe al lui Iacobus de Spinalo, sub îndrumarea conf. univ. dr. habil. Alexander Baumgarten.

Vlad-Lucian Ile (n. 1992) este licențiat în filosofie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2014) și absolvent al Masteratului de Filosofie Antică și Medievală al aceleiași universități (2016). În prezent este doctorand în domeniul Filosofie cu teza: Teoria lui suppositio şi Summulae logicales ale lui Petrus Hispanus, sub îndrumarea conf. univ. dr. habil. Alexander Baumgarten.


IV. Membri anteriori:

Daniela Geonea Pârvulescu este licențiată a Facultății de Istorie şi Filosofie din cadrul Universității din Bucureşti și a Facultății de Ştiinţe Politice. Studii academice postuniversitare în cadrul Scolii Naționale de Studii Politice si Administrative din București. A făcut studii de specializare și cercetare la École nationale d’administration (ENA) și Institut International d’Administration Publique (IIAP), Paris., Este absolventă a  programului de formare specializată pentru înalţi funcţionari publici, iar în prezent este doctorandă la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Boylai” din Cluj. A fost profesor de ştiinţe sociale, expert, director. În prezent este consilier în Cancelaria Primului ministru.

A tradus și publicat în Sfera Politicii (Georges Sorel, Karl Jaspers, István Bibó, Marcel Gauchet, Georges Burdeau, Michel Crozier, Olivier Duhamel, Hugues Portelli); „Prefaţa” la Guy Hermet, Poporul contra democraţiei, Iaşi, Editura Institutul european, traducere de Rodica Caragea, 1998.