Activități

2015

Bereschi Andrei, „Morfologiile politice ca sistem și ca filosofii”, conferință suținută în cadrul Conferințelor Centrului de Filosofie Antică și Medievala, semestrul de toamnă 2015, 17 noiembrie 2015.

afis-conferinte-fam-toamna2015-andreibereschi3

 

2016

Bereschi Andrei, „Morfologia politică aristotelică în două modele medievale: Toma din Aquino şi Dante Alighieri”, prezentată în cadrul conferinței anuale a Societății internaționale Toma din Aquino, Secția Română, „Aristotel și Toma din Aquino”, Facultatea de teologie romano-catolică, Universitatea din București, 15-16 aprilie 2016.

Drehe Iovan, „Despre “opinia adevărată” ca virtute politică la Aristotel și Toma din Aquino”, prezentată în cadrul conferinței anuale a Societății internaționale Toma din Aquino, Secția Română, „Aristotel și Toma din Aquino”, Facultatea de teologie romano-catolică, Universitatea din București, 15-16 aprilie 2016.

Bereschi Andrei, „Aristotle’s Political Morphology”, prezentată în cadrul Aristotle 2400 Years World Congress, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 23-28 mai 2016.

Drehe Iovan, „In Search of the Best Regime: On Aristotle’s Use of the Dialectical Method in the Politics”, prezentată în cadrul Aristotle 2400 Years World Congress, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 23-28 mai 2016.

Bereschi Andrei și Drehe Iovan, Stagiu de cercetare la Department of Medieval Studies din cadrul Central European University, Budapest, 01.09.2016 – 15.09.2016.

Drehe Iovan, „On the Nature of Argumentational Virtues”, prezentată în cadrul Aretai Center 1st Annual Conference, Connecting Virtues. Theoretical and Educational Insights, Universita degli studi di Genova, Genova, 28-30 septembrie 2016.

Bereschi Andrei, „Speranța in regimurile politice: între robustețe și antifragilitate”, prezentată în cadrul Simpozionului internațional desfășurat sub egida Şcolii Ardelene: Spe Salvi, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de teologie greco-catolică, Oradea, 6-8 octombrie 2016.

Drehe Iovan, „Suflete diforme: despre soarta conducătorilor în lumea de dincolo”, prezentată în cadrul Simpozionului internațional desfășurat sub egida Şcolii Ardelene: Spe Salvi, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de teologie greco-catolică, Oradea, 6-8 octombrie 2016.

Drehe Iovan și Ile Vlad, Stagiu de cercetare la Centre d’Études Supérieures de la Renaissance din cadrul Université François-Rabelais de Tours, Tours, 09.11.2016 – 23.11.2016.

Bereschi Andrei, „Traducerea morfologiei politice antice în limba latină”, prezentată în cadrul Colocviului național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică, Ed. a VIII-a, „Traducere și interpretare”, Facultatea de filosofie și științe social-politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 10-11 noiembrie 2016.

Bereschi Andrei, „The Reception of Aristotle’s Political Morphology: Albert the Great and Toma d’Aquino / Receptarea morfologiei politice la Albert cel Mare și Toma d’Aquino”, prezentată în cadrul The International Conference 2400 Aristotle, Facultatea de filosofie, Universitatea din București, București, 25-26 noiembrie 2016.

Drehe Iovan, „The Role of Dialectic in Aristotle’s Discussion of Political Regimes”, prezentată în cadrul The International Conference 2400 Aristotle, Facultatea de filosofie, Universitatea din București, București, 25-26 noiembrie 2016.

2017

Bereschi Andrei, Ile Vlad, Pop-Cîmpean Adela, Drehe Iovan,  “Formele politice între Antichitate și Evul mediu”, în cadrul conferințelor organizate de Centrul de Filosofie Antică și medievală al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (semestrul de primăvară 2017).

Drehe Iovan, “Dialectic and Refutation in Aristotle’s Politics, British Society for the History of Philosophy Annual Conference, April 6-8 2017, University of Sheffield.

Bereschi Andrei, „Robustul, fragilul, antifragilul în raportul politic bine-rău”, SITA (Societatea Internațională Toma din Aquino) 2017 Conference: On Goodness. Philosophical, Theological and Interdisciplinary accounts, Bucharest, May 12-13 2017.

Drehe Iovan, “Bine comun și regim politic”, SITA (Societatea Internațională Toma din Aquino) 2017 Conference: On Goodness. Philosophical, Theological and Interdisciplinary accounts, Bucharest, May 12-13 2017.

Drehe Iovan, Topoi and Refutations in Aristotle”, ECA Fribourg, 2nd European Conference on Argumentation: Argumentation and inference, 20-23 June 2017, Fribourg, Switzerland.

Ile Vlad, stagiu de cercetare la Bibliothèque nationale de France, Paris, coord. Joël Biard, 03.07.2017 – 14.07.2017.

Drehe Iovan, „Despre cunoașterea constituțiilor politice: un model grec”, în cadrul Simpozionul internațional desfășurat sub egida Şcolii Ardelene. Educație şi cultură Seminarul Greco-Catolic Oradea – 225 ani de existență, 11-14 octombrie.

Workshop final – Constituirea morfologiei politice în filosofie: perspective istorice și sistematice, 21 noiembrie 2017.