Practica de specialitate pentru filosofie

Urmăriţi detalii în pagina dedicată practicii de pe site-ul facultăţii.

Studenţii secţiei de filosofie din Universitatea "Babeş-Bolyai" pot opta pentru Seminarul de filosofie din Valea Lăpuşului în scopul efectuării practicii obligatorii de specialitate (anii I şi II nivel licenţă). Pentru aceasta, ei vor pregăti o comunicare pe o temă la alegere şi o vor anunţa până în 5 iulie organizatorilor. De asemenea, ei vor participa la programul de activităţi al Seminarului (conferinţe, comunicări, ateliere etc.) şi la activităţile de pregătire a Seminarului.

Studenţii participanţi la practică vor întocmi un dosar şi vor avea un caiet de practică. Este necesar ca participarea în scop de practică să fie anunţată din timp organizatorilor pentru întocmirea dosarului.

Întrucât calendarul de practică prevede două săptămâni de activităţi, studenţii în practică vor desfăşura în zilele premergătoare Seminarului activităţi de documentare şi vor fi implicaţi în aspectele organizatorice:

Întâlnire organizatorică în 3 iulie, orele 10–13, sala 139 (Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească)

 

Obligaţiile studenţilor în practică:

 

Pachet de formulare pentru dosarul de practică (pentru 2017)

 

11432