Program provizoriu

program

rezumate
Miercuri, 13 iulie
 Sosirea participanţilor
20:30 Deschiderea Seminarului
Joi, 14 iulie
9:30 Paul Mercier (drd. / UBB Cluj) — Traduction et discussions à propos d’un extrait du chapitre « Veille et sommeil » de l’Ontologie du secret de Pierre Boutang / Traducere şi discuţii privind un extras din capitolul „Veghere şi somn” din Ontologie du secret a lui Pierre Boutang
17:00 Thor-Oona Pingarre (studentă / EHESS Paris) — Lieu, vision et dévotion dans les scènes d’Annonciation flamandes au XVème siècle
18:00 Dan Siserman (drd. / Univ. Bucureşti) — Doctrina celor trei epoci la Gioacchino da Fiore
20:30 Discuţie liberă
Vineri, 15 iulie
9:00 Lorena Cozneac (drd. / UBB Cluj) — Reducţia fenomenologică a lui Husserl şi tehnici de meditaţie din diverse sisteme religioase
10:00 Nadia Sava (studentă / UBB Cluj) — Individualizarea copilului în Europa Occidentală, din Evul Mediu până în Renaşterea timpurie
17:00 Ioan-Ciprian Bursuc (masterand / UAIC Iaşi) — Aspecte ale curiozităţii în Fiinţă şi timp
18:00 Atelier/curs de prim ajutor (coord. Camelia Mănăilă & Timea Jarcă)
20:30 Discuţie: Întrebări filosofice ale unui non filosof
Sâmbătă, 16 iulie
9:00 Timea Jarcă (studentă / UBB Cluj) — Astrofizica, un nou orizont pentru metafizică? Întâlnirea dintre Carl Sagan şi Ion Petrovici
10:00 Andrei Muntean (student / UBB Cluj) — Despre omnipotenţa divină
17:00 Marius Florea (student / UBB Cluj) — Fratele cel Mare şi Porcii Lui
18:00 Mihai Maga (lect. dr. / UBB Cluj) — Problemele studentului la filosofie în Europa Centrală (din sec. XV)
20:30 Discuţie liberă
Duminică, 17 iulie
9:00 Mădălina Pantea (drd. / UBB Cluj) — Patru cistercieni la Paris: Jean de Mirecourt, Godescalp de Nepomuk, Conrad de Ebrach şi Jacobus de Altavilla
10:00 Liana Măjeri (absolventă / UBB Cluj) — Moartea sau problema finitudinii între egoism şi alteritate
17:00 Lucian Nicolae (absolvent / UBB Cluj) — Schematism şi imaginaţie în Critica raţiunii pure
18:00 Atelier de caligrafie medievală (coord. Mihai Maga)
20:30 Discuţie liberă
Luni, 18 iulie
9:00 Florin Prună (drd. / Univ. Bucureşti) — Etica mediului şi basmele române
10:00 Liviu Croitor (absolvent / UBB Cluj) — Virtute, Lege, Dreptate şi Transgresiune
17:00 Bogdan Mateas (student / UBB Cluj) — Constantin Noica – Mathesis sau bucuriile simple
18:00 Robert Cincu (drd. / UBB Cluj) — Avatarurile postmodernismului optzecist
20:30 Închidere. Concluzii şi perspective
Marţi, 19 iulie
 Plecarea participanţilor

 

Note:
  1. Programul poate suferi modificări pe parcurs în funcţie de factori externi şi de deciziile la faţa locului.
  2. În fiecare dimineaţă, înaintea primei conferinţe, 5 minute vor fi dedicate anunţurilor privind organizarea taberei.

 

10083