Despre proiect Parteneri şi echipa de cercetare Metodologia cercetării Publicaţii Galerie foto Acces la baza de date

Cercetări aero-arheologice în Transilvania. Modele teoretice moderne şi investigaţii interdisciplinare aplicate


Grant TE_50/304

 

Metodologia cercetării

 

Dobândirea de către cercetările de istoria habitatului din Transilvania a unui unui caracter interdisciplinar este imperativă. Din punct de vedere metodologic trebuie depăşită etapa pozitivistă de „tipologizare şi datare a vestigiilor” ancorată în problemele generate de necesitatea precizărilor cronologice şi adeseori a infructuoaselor încercări de a opera determinări tranşante. Metodele clasice de cercetare precum analiza şi descrierea vestigiilor de diferite categorii sunt de fapt unelte pentru creionarea evoluţiei istorice a zonei cercetate. Cercetarea habitatului implică atât investigarea vestigiilor arheologice, a habitatului istoric şi modern, sau al organizarii sociale din diferitele perioade istorice precum şi relaţiile complexe dintre comunităţile omeneşti şi mediul înconjurător.

 

În faza de cumulare a datelor necesare finalizării proiectului coroborăm metodele clasice de cercetare specifice domeniului arheologiei şi etnoarheologiei, cercetările de teren sistematice şi cercetări arheometrice.

 

Din punct de vedere metodologic cercetarea va cuprinde următoarele activităţi:

 

 • Activităţi de cercetare specifice studiului patrimoniului arheologic. Localizarea pe teren a obiectivelor arheologice cunoscute, documentarea topografică, grafică şi fotografică a acestora. Descrierea lor şi întocmirea unor fişe tip pentru fiecare sit.
 • Activităţi de cercetare specifice studiului patrimoniului arheologic prin metode aerofotogrametrice.
 • Realizarea topografiei patrimoniului arheologic din centrul şi nord-vestul Transilvaniei, în formă de bază de date compatibilă cu programele geo-informatice (GIS, ArchView etc.).
 • Analiza caracterului multicultural al influenţelor interculturale a patrimoniului cercetat
 • Investigarea microzonei prin intermediul cercetărilor perieghetice intensive, identificarea unor noi situri arheologice, cartarea şi documentarea acestora. În zonele situate în afara circuitului agricol folosirea de sonde geologice. În funcţie de caz realizarea unor prospecţii electromagnetice şi prelevarea de analize palinologice.
 • Investigarea microzonei prin intermediul cercetărilor aerofotogrametrice, identificarea noi situri şi documentarea celor cunoscute
 • Realizarea unor sondaje arheologice, în cazul unor obiective de importanţă majoră efectuarea unor săpături sistematice.
 • Studiul general a relaţiilor centru-periferie şi peer polity interaction în diferitele etape istorce în zona supusă atenţiei noastre.
 • Studierea structurii şi a sistemului de aşezări pe baza surselor diplomatice şi a cercetărilor arheologice. Reconstituirea evoluţiei istorice a habitatului din zonă. Modelare 3D şi reprezentare pe hărţi digitale.
 • Realizarea unui model ipotetic al evoluţiei în timp şi spaţiu a habitatului din zona centrală şi nord vestică a Transilvaniei, studierea acesteia într-un cadru mai larg la nivelul Bazinului-Carpatic.
 • Îmbunătăţirea şi aducerea la zi a listei siturilor protejate, prin întocmirea unei baze de date a patrimoniului arheologic din zona cercetată
© 2010