19 iulie – 29 septembrie 2023

Finalizarea raportului științific final al burselor de performanță științifică

În vederea finalizării burselor speciale pentru activitatea științifică acordate în anul universitar 2022-2023, vă rugăm să aveți în vedere metodologia stabilită prin Hotărârea Senatului și prevederile cuprinse în contractul pentru atribuirea burselor speciale pentru activitatea științifică.

 

Fiecare bursier va depune raportul final doar în format electronic, în Platforma de încărcare a documentelor pentru burse (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/), printr-o modalitate similară cu cea de la depunerea aplicației, în intervalul:

18 - 31.07.2023, ora 16.00 (an terminal), respectiv 

18 - 29.09.2023, ora 16.00 (an intermediar).

Studenții se vor autentifica cu conturile de stud.ubbcluj.ro și vor încărca documentele la secțiunea corespunzătoare.

 

Dosarul de finalizare va conține raportul științific final (format liber) semnat de către bursier și de către coordonatorul științific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezintă valorificarea rezultatelor științifice obținute (lucrări publicate sau transmise spre publicare cu includerea confirmării editoriale de primire/accept de publicare, prezentări la conferințe/comunicate, programul conferințelor în care să fie evidențiat numele bursierului, diploma de participare etc.) și din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor contractuale.