Lista de publicaţii

A. Teza de doctorat:

A1. Ideologie şi feminism, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004, 178 p., ISBN 973-7907-65 5

 

C. Capitole publicate în cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute:

 C1. Equal Chances? The Ambiguity of the Romanian Liberal Feminist Discourse în Mihaela Frunză, Theodora Eliza Văcărescu (eds.), Gender and the (Post) East/West Divide, Ed. Limes, Cluj, 2004, pp. 97-110, ISBN 973-726-044-9

C2. Gen şi limbaj în Eniko Magyari-Vincze, Petruţa Mîndruţ (eds.), Gen, societate, cultură. Cursuri universitare, vol. II, Ed.Fundaţiei Desire, Cluj, 2004, pp. 413-506, ISBN973-86548-2-3

C3. Naţionalism şi spaţiu public. O analiză simbolică a Clujului tricolor în Dan-Eugen Raţiu, Ciprian Mihali (coord.), Artă, comunitate şi spaţiu public. Strategii politice şi estetice ale modernităţii, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2003, pp. 101-120, ISBN 973-686-430-8

C4. Convergenţe în politicile educaţionale multiculturale şi feministe în Ghizela Cosma, Eniko Magyari Vincze, Ovidiu Pecican (eds.) - Prezenţe feminine. Studii despre femei în România, Editura Fundaţiei Desire, Cluj,  2002, pp. 295-319, ISBN 973-85512-4-2.

C5. Imaginaţie şi profeţie în gîndirea lui Maimonide în Sandu Frunză (coord.) - Filosofie şi religie. O abordare multidisciplinară, Ed. Limes, Cluj, 2001, pp. 215-226, ISBN 973-8089-28-X

C6. Conceptul de sacru la Jean-Jacques Wunenburger în Jean-Jacques Wunenburger - Sacrul, Ed. Dacia, Cluj, 2000, pp. 5-35, ISBN 973-35-08912-4

C7. Sociologie şi religie la Georg Simmel în Georg Simmel - Religia, Ed. Dacia, Cluj, pp. 5-23, 1999, ISBN 973-35-0792-X

 

D. Articole/studii publicate în reviste:

a) în reviste cotate ISI:

1.      O incursiune în etica socială şi politică,  Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 7, nr. 21, Winter 2008, p. 193-196. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

2.      Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 7, nr. 19, Spring 2008, pp. 249-252. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

3.      Christopher Partridge - The Re-Enchantment of the West. Volume II. Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and Occulture in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 16/spring 2007, p. 176-178. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

4.      Ethical Aspects of Spiritual Medicine. The Case of Intercessory Prayer Therapy, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2007, volume 6, nr. 17, p. 101-115, ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index.

5.      O perspectiva etica asupra xenotransplantului, Revista romana de Bioetica, 2007, vol. 5, nr. 1, ISSN 1583-5170, cod CNCSIS 593, Arts & Humanities Citation Index.

6.      Who's Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 14/ summer 2006, p. 83-88. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

7.      Eniko Magyari-Vincze, Excluderea socială la intersecţia dintre gen, etnicitate şi
clasă. O privire din perspectiva sănătăţii reproducerii la femeile Rome (Social Exclusion at the Crossroads of Gender, Ethnicity and Class. A View through Romani Women's Reproductive Health)
in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 15/ winter 2006, p. 117-118. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

8.      Între religiozitate şi marketing: analiza unui fenomen literar [Between Religiousness and Marketing: The Analysis of a Literary Phenomenon] in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 11/spring 2005, p. 28-38. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

9.       Liliana Popescu, Politica sexelor (Liliana Popescu, The Politics of Sexes) in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 12/ winter 2005, p. 134-135. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

10.  Umberto Eco, Cinci scrieri morale, (Umberto Eco, Five moral writings) in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 10/spring 2005 ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

11.  Mihaela Miroiu, The Road towards Autonomy. Feminist Political Theories, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 8/summer 2004, pp. 120-122. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

12.  Feminism ca/si ideologie [Feminism as/and Ideology] in Journal for the Study of Religions and Ideologies, No. 6, Winter 2003, pp. 4-24.

13.  Feminitate si ocultism [Femininity and Occultism] in Journal for the Study of Religions and Ideologies, No. 5, Summer 2003, pp. 127-142. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

14.  Intre obsesii nationaliste si fantasme religioase. O analiza simbolica a "Clujului tricolor" (Between Nationalist Obsessions and Religious Phantoms. A Symbolic Analysis of the "Tricolor Cluj") in Journal for the Study of Religions and Ideologies, No. 2, Summer 2002, pp. 150-163. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

15.  Circumscriere terminologica si tematica a relatiei multiculturalism-feminism (Terminological and Thematical Circumscription of the Relationship between Multiculturalism and Feminism) in Journal for the Study of Religions and Ideologies, No. 1, Spring 2002, pp. 62-72. ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index

 

c) în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS

1.      Az abortusz etikaja [Etica avortului] (în maghiară, text tradus de Rigan Lorand), in Korunk, Harmadik folyam, XVIII/5, Majus 2007, p. 42-52, cod CNCSIS 112, ISSN 1222-8338

2.      Care Ethics as Applied Ethics. Topics for Freedom, în Philobiblon, vol. VIII-IX, 2003-2004, pp. 143-183, cod CNCSIS 638, ISSN 1096-6609, baza de date EBSCO

3.      Valori etice şi religioase în feminismul contemporan în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLVII, 1, 2002, pp. 67-94. cod CNCSIS 524, ISSN 1221-8138, baza de date EBSCO

4.      Imaginea femeii în mass-media si film. Perspective feministe în Caietele Echinox, Vol. 3, 2002, pp. 206-222, cod CNCSIS 353, ISSN 1582-960X, baza de date CEEOL.

5.      Postcolonialism şi feminism: o paralelă conceptuală şi tematică în Caietele Echinox nr. 1, Postcolonialism & Postcommunism Dacia, Cluj, 2001, pp. 110-116, cod CNCSIS 353, ISSN 1582-960X, baza de date CEEOL.

  1. Aurel Codoban, Semn şi interpretare. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică în Revista de filosofie, Vol. XLVIII, nr. 5-6, 2001, pp. 643-645 cod CNCSIS 377, ISSN 0034-8260

 

e) Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară:

1. Valorile etice şi postmodernitatea în Ioan Tulcan, Mihai Săsăujan (coord.), Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă. Simpozion aniversar, Ed. Universităţii din Arad, Arad, 2001, pp. 109-114, ISBN 973-8363-01-2

 

F. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

 a) articole/studii publicate în alte reviste:

1.       La masa cu filosofia: despre carbohidrati, diete si alte constructe culturale, in Observator cultural, nr. 428, 19 iunie 2008, ISSN 1454-9883

2.       Din nou despre filmul Patimile lui Hristos, in Observator cultural, nr. 162-163 (420-421), 24 aprilie - 7 mai, 2008, pp. 10-11, ISSN 1454-9883

3.      Retorica si implicare sociala. Avortul si miscarea pro-viata in Observator cultural, nr. 372/2007, 17-23 mai, ISSN 1454-9883

4.      Interdisciplinaritatea - intre teorie si practica in Observator cultural, nr. 109-110 (366-367), 5-18 aprilie 2007, p. 16, ISSN 1454-9883

5.      Cum nu se scrie o recenzie, in Contemporanul. Ideea europeana, nr. 2 (659), februarie 2007, p. 6, ISSN 1220- 9864

6.       Între tigaia de teflon şi tribuna parlamentară (Between the Teflon can and the MP desk) in 22 plus, An XIII, No. 182, 15 noiembrie 2005, p. 7.

7.       Cum este să fii feministă în România? sau Despre starea de normalitate a feminismului românesc, în Observator cultural, nr. 244, octombrie 2004, p. 18, ISSN 1454-9883

8.       Mihaela Miroiu, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe în Observator cultural, nr. 237, septembrie 2004, ISSN 1454-9883

9.       Sub semnul dialogului şi al alterităţii. Program de conferinţe şi dezbateri la Cluj, în Observator cultural, nr. 168, 13.05-19.05.2003, pp. 26-27, ISSN 1454-9883

10.   Vladimir Pasti, Ultima inegalitate. Relaţiile de gen în România, în Observator cultural, nr. 192, 28.10- 03.11.2003, p. 27, ISSN 1454-9883

11.  Un canon al limbajului feminist în Piaţa literară, Nr. 15/ 1-14 august 2002, p. 18.

12.   Revoluţia interioară în Observator cultural, Nr. 100, ianuarie 2002, p. 26, ISSN 1454-9883

13.   Valori etice în feminismul contemporan, în Tribuna, nr. 4, noiembrie 2002, pp. 8-13, ISSN 1223-8546.

14.   Abortion: in-between Human Rights and Applied Ethics, în The Activist, No. 2, 2002, Human Rights Students Initiative, Central European University, p. 3.

15.   On  the Universality of Human Rights, în The Activist, No. 2, 2002, p. 4.

16.   În direct, în Dilema, anul IX, nr. 447, 21-27 septembrie 2001, p. 10

17.   Comunicarea şi modelarea societăţii în Integrarea, anul 1, Nr. 3/august 2001, p. 13

18.   Comunicare şi interpretare în filosofia contemporană în Piaţa literară, Nr. 1/2001, p. 7

19.   Body art între ordinea simulacrului şi reinstaurarea corporalităţii în Tribuna, nr. 29-32, august 2000, pp. 12-13, ISSN 1223-8546

20.   Feminism şi conservatorism, în Steaua, Nr. 2-3, anul LI, 2000, p. 94

21.   Despre îngeri, demoni şi muieri, în Avertisment, Nr. 5 (70)/2000, p. 15

22.   Narcisismul ca atitudine cotidiană în Tribuna, nr. 25-28/1999, pp. 12-13, ISSN 1223-8546

23.   Book Reviews: Ovidiu Mureşan, Paris' Judgement and The European Renaissance According to Romanian Historiography, în Transylvanian Review, vol. VII, No. 4, Winter, 1998, pp. 154-158 (în colaborare cu Sandu Frunză), cod CNCSIS 508, ISSN 1221-1249.

24.   Aspecte ale cercetării istoriografice în Vatra, nr. 6/ 1998, pp. 55-57 (în colaborare cu Sandu Frunză), ISSN 1220-6334

25.   Trepte ale limbajului poetic în Renaşterea, nr. 7-8/ 1998, p. 9.

26.  Iubire şi transfigurare în Luciana Medve - Decantare, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1998, pp. 71-73

27.  Naşterea apofaticului în gîndirea simulacrului în Munţii Apuseni, Revista Universităţii din Oradea, anul III, nr. 1-2/1997, pp. 25-28.

 

b) traduceri:

1.       Gail Kligman, Susan Gal (eds.), Reproducerea diferenţelor de gen. Politici, sferă publică şi viaţă cotidiană în ţările postsocialiste (Reproducing Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism), EFES, Cluj, 2003.

2.       Moshe Idel, Maimonide si mistica evreiasca (Maimonide et la mistique juive), Ed. Dacia, Cluj, 2001

3.       Jean-Jacques Wunenburger, Sacrul (Le sacre), Ed. Dacia, Cluj, 2000, 127 p. ISBN 973-35-08912-4

4.       Jean-Jacques Wunenburger, Omul politic între mit şi raţiune (Le politique), Ed. Alfa Press, Cluj, 2000

 

c) prefeţe:

1. Cuvint inainte in Mihaela Frunza, Sandu Frunza, Nicu Gavriluta, Silviu Rogobete (eds.), Tinerii si politica. Impreuna pentru o politica mai buna, Ed. Provopress, Cluj, 2006, p.7-10, ISBN 978-973-87225-6-9

2. Introduction in Mihaela Frunza, Theodora-Eliza Văcărescu, Gender and the (Post) East/West Divide, Ed. Limes, Cluj, 2004, pp. 7-10, ISBN 973-726-044-9

2. Feţele toleranţei: între fragilitatea conceptuală şi politicile convieţuirii, în Feţele toleranţei, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003, pp. 9-12, ISBN 973-86494-7-1

 

d) volume de studii coordonate:

  1. Essays in Honor of Moshe Idel (cu Sandu Frunza), Ed. Provopress, Cluj, 2008, 272 p., ISBN 978-973-88892-1-7.
  2. Tinerii si politica. Impreuna pentru o politica mai buna, Ed. Provopress, Cluj, 2006 (cu Sandu Frunza, Nicu Gavriluta and Silviu Rogobete), 212 p., ISBN 978-973-87225-6-9
  3. Gender and the (Post) East/West Divide, Ed. Limes, Cluj, 2004 (cu Theodora-Eliza Văcărescu), 286 p., ISBN 973-726-044-9
  4. Feţele toleranţei, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003, 125 p., ISBN 973-86494-7-1