CV

 

Lect. dr. Mihaela FRUNZĂ

1. Nume:   Frunză

2. Prenume:  Mihaela-Cornelia

3. Data şi locul naşterii:  6.10.1976, Arad

4. Adresa: Str. A. Vlaicu nr, 62/49, Cod postal 400581, Localitatea Cluj,

5. Telefon0264 453000, E-mail mfrunza@hiphi.ubbcluj.ro

6. Studii:

Instituţia

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Istorie si Filosofie

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Istorie si Filosofie

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene şi Administrarea Afacerilor

Central European University Budapest, Hungary Departamentul de studii de gen

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Istorie si Filosofie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1995-1999

1999-2000

2000-2001

Ianuarie 2002-aprilie 2002

2001-2003

Grade sau diplome obţinute

Diploma de licenta in filosofie

Diploma de studii aprofundate in filosofia umanului

Program postuniversitar de studii multiculturale

Diploma (program de support doctoral in studii de gen)

Diploma de doctor in filosofie

7. Titlul ştiinţific: lector universitar doctor

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la .....

până la .....

Februarie 2002- septembrie 2003

Octombrie 2003-decembrie 2004

Ianuarie 2005 - prezent

Locul:

Cluj

Cluj

Cluj

Instituţia:

Universitatea Babes-Bolyai

Facultatea de Istorie si Filosofie

Universitatea Babes-Bolyai

Facultatea de Istorie si Filosofie

Universitatea Babes-Bolyai

Facultatea de Istorie si Filosofie

Funcţia:

Preparator universitar

Asistent universitar

Lector universitar

Descriere:

Am predat seminarii de Etică, Semiologie, Comunicare şi gen.

Am predat seminarii de Etică, Semiologie, Comunicare şi gen.

Predau cursul de Etica, cursul de Teorii feministe la Facultatea de Stiinte Politice

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea Babes-Bolyai,Facultatea de Istorie si Filosofie, lector

10 . Vechime la locul de muncă actual: 6 ani

11. Brevete  de invenţii:  -

12. Lucrări publicate (nr.total):

12.1 Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea etica si studii de gen (max.5 lucrari):

Frunza, M., Ideologie şi feminism, Ed. Limes, Cluj, 2004

Frunza, M. Who's Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes in Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr. 14/ summer 2006, p. 83-88.

Frunza, M. Ethical Aspects of Spiritual Medicine. The Case of Intercessory Prayer Therapy, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2007, volume 6, nr. 17, p. 101-115, ISSN 1583-0039, cod CNCSIS 771, Arts & Humanities Citation Index.

Frunza, M. O perspectiva etica asupra xenotransplantului, Revista romana de Bioetica, 2007, vol. 5, nr. 1, ISSN 1583-5170, cod CNCSIS 593, Arts & Humanities Citation Index.

Frunza, M. Feminism ca/si ideologie in Journal for the Study of Religions and Ideologies, No. 6, Winter 2003, pp. 4-24.

 12.2 Lucrări didactice relevante pentru specializarea. etica si studii de gen (max.5 lucrari):

Frunza, M., Gen şi limbaj în Eniko Magyari-Vincze, Petruţa Mîndruţ (eds.), Gen, societate, cultură. Cursuri universitare, vol. II, Ed. Fundaţiei Desire, Cluj, 2004, pp. 413-506.

Frunza, M (Ed.) Feţele toleranţei, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003

Frunza, M., Vacarescu, T. (Eds.), Gender and the (Post) East/West Divide, Ed. Limes, Cluj, 2004 (with Theodora-Eliza Văcărescu

Frunza, M. Feminitate si ocultism in Journal for the Study of Religions and Ideologies, No. 5, Summer 2003, pp. 127-142.

Frunza, M. Valori etice şi religioase în feminismul contemporan in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia, XLVII, 1, 2002, pp. 67-94.

 13. Membru al asociaţiilor profesionale:

Coordonator de programe - Societatea Academica de Cercetare a Religiilor si Ideologiilor

Coordonatoarea Grupului de Dezbatere „Etică şi Societate"

Secretar ştiinţific - Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor.

Referent ştiinţific - The Romanian Journal for Society and Politics.

Membră - asociaţia Ad Astra.

Alumna - Central European University.

Alumna - Civic Education Project.

 14. Limbi străine cunoscute: Engleza, Franceza

15. Alte competenţe: evaluator CNCSIS; editor executiv la Journal for the Study of Religions and Ideologies

16. Specializări şi calificări:

Specializare in filosofie (licenta, studii aprofundate), filosofie politica (doctorat), in studii de gen (program de studii doctorale, CEU), in studii multiculturale

17. Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Expertiza etica si actiune sociala, grant CNCSIS Idei

Director de grant

2009-2011

Gender Studies Curriculum Development in Romania: Milestones, Achievements and Challenges (1995-2005)

Director de grant

Ianuarie - septembrie 2006

Future Leaders, Future Voters

Director de grant

Septembrie 2004 - ianuarie 2005

grantul AT "Grup de cercetare şi dezbatere Etică şi societate" (nr. 8, cod CNCSIS 592/2003)

Director de grant

Ianuarie - decembrie 2003

Grant for Open Access Journals - pentru JSRI

Director de grant

Ianuarie - decembrie 2002

18. Alte menţiuni (premii,distinctii ,etc):

2002 - Premiul JSRI pentru studii de gen.

 19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare (max.3/4 pag.)

Seminarii predate in perioada 1999 - prezent

Semiologie (1999-2004)

Ontologie (1999-2000)

Etica (1999-2004)

Comunicare si gen (2000-2003)

Comunicare, gen şi putere în cadrul Masteratului de Gen, Diferenţe şi Inegalităţi de la Facultatea de Studii Europene (2003-2004)

Teorii feministe - în cadrul Masteratului de Gen, Diferenţe şi Inegalităţi de la Facultatea de Stiinte politice (2006-2008)

Religie, ideologie, dialog interreligios (la Masteratul de Cultura si comunicare, 2007-2008)

 

Cursuri predate in perioada 1999- prezent

Etica (2003 - prezent)

Etica, gen, interdisciplinaritate (din 2008 - la Masteratul Filosofie, Cultural, Comunicare, Facultatea de Istorie si filosofie si Masteratul Gen si oportunitati egale, Facultatea de Stiinte politice)

 

Lista proiectelor de cercetare - dezvoltare - inovare

 

a) Director de proiect

Perioada: 2009-2011

Denumirea proiectului: EXPERTIZA ETICA SI ACTIUNE SOCIALA. O PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARA ASUPRA ETICII APLICATE, cod CNCSIS ID_2265

Instituţia organizatoare: Universitatea Babes-Bolyai

Participanţi: Conf. Dr. Sandu Frunză, Drd. Cătălin Vasile Bobb, Drd. Iulia Grad (Iuga), Drd. Lorin Ghiman

Finanţare: 840.000 RON

Prezentarea rezultatelor: 1 conferinţă exploratorie, 1 volum colectiv, articole ISI

 

Perioada: ianuarie-septembrie 2006

Denumirea proiectului: "Gender Studies Curriculum Development in Romania: Milestones, Achievements and Challenges (1995-2005)"., CRF, 16 ianuarie 2006

Instituţia organizatoare: Curriculum Resource Fellowship, CRC, Budapesta

Participanţi: Asist. Drd. Theodora-Eliza Văcărescu (Univ. Bucureşti), Drd. Roxana Havrici, Ioana Văcărescu

Finanţare: 5890 USD

Prezentarea rezultatelor: 1 raport de cercetare, 2 articole, participări la conferinţe

 

Perioada: Septembrie 2004-ianuarie 2005

Denumirea proiectului: "Future Leaders, Future Voters"

Instituţia organizatoare: SACRI (cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti)

Participanţi: 4 moderatori, 60 tineri

Finanţare: 5005 USD

Prezentarea rezultatelor: 3 seminarii, 1 broşură de prezentare

 

Perioada: Octombrie-decembrie 2003

Denumirea proiectului: "Tineri pentru toleranţă"

Instituţia organizatoare: SACRI (cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al Inspectoratului Şcolar Cluj)

Participanţi: 40 tineri

Finanţare: 4.000.000 ROL

Prezentarea rezultatelor: 1 workshop, 1 volum colectiv

 

Perioada: ianuarie - decembrie 2003

Denumirea proiectului: "Grup de cercetare şi dezbatere Etică şi societate", tip AT, nr. 8, cod CNCSIS 592/2003

Instituţia organizatoare: Universitatea Babes-Bolyai

Participanţi: Codruţa Cuceu, Lorin Ghiman, Liviu Pop, Ana Elena Ilinca

Finanţare: 18.000.000 ROL

Prezentarea rezultatelor: 3 conferinţe, articole, 1 CD

 

Perioada: 2002

Denumirea proiectului: Grant for Journal for the Study of Religions and Ideologies, Grant for Open Access Journals/2002

Instituţia organizatoare: SACRI (cu sprijinul Open Society Institute, New York, USA)

Participanţi: Sandu Frunză

Finanţare: 3000 USD

Prezentarea rezultatelor: publicarea a 3 numere din revista JSRI, vol. 1, no. 1-3/2002

 

b) Membru în echipa de cercetare

Perioada: octombrie 2007- septembrie 2010

Denumirea proiectului: „Analiza relaţiilor dintre filosofie, ideologie şi religie în vederea stabilirii de strategii pentru ieşirea din criză a filosofiei şi promovarea ei în învăţămîntul românesc", ID_511/2007

Director de proiect: Sandu Frunză

Instituţia organizatoare: Universitatea Babes-Bolyai

Participanţi: Drd. Cătălin Vasile Bobb, Drd. Iulia Grad (Iuga)

Finanţare: 100.000 RON

Prezentarea rezultatelor: 1 conferinţă exploratorie, 1 volum colectiv, articole ISI

 

Perioada: ianuarie-noiembrie 2008

Denumirea proiectului: Islam Radicalization and School Community, JLS/2007/RAD/015

Director de proiect: Beatriz Molina Rueda, Tatyana Dronzina

Instituţia organizatoare: Granada University, Spain

Participanţi: Universitatea din Granada, Europartners 2007 Foundation (BG), Most Association (BG), National Pedagogical Center (BG), SACRI, Al Qantara association (Morocco)

Finanţare: 124.792 EUR

Prezentarea rezultatelor: 3 conferinţe, 1 website

 

Perioada: August 2005 - Iunie 2008

Denumirea proiectului: „Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies", cod proiect E1070

Director de proiect: Conf. Dr. Sandu Frunză

Instituţia organizatoare: SACRI (cu sprijinul Higher Education Support Program ReSET, OSI Budapest)

Participanţi: 40 de profesori din Europa, SUA, Israel, Turcia, Asia Centrală

Finanţare: 79925 USD

Prezentarea rezultatelor: 5 sesiuni de contact organizate, 1 volum de prezentare

 

Perioada: 2006-2007

Denumirea proiectului: The Role of Philosophy in Changing the Mentalities and the Democratization of the Public Sphere Democracy Outreach/Alumni Grants Program

Director de proiect: Conf. Dr. Sandu Frunză

Instituţia organizatoare: SACRI (cu sprijinul Department of State, Public Affairs Section)

Participanţi: Iulia Grad, UBB; Catalin Vasile Bobb, UBB;
Liviu Pop, UBB; Flore Lucaci, Facultatea de Stiinte Umaniste, Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Florentina Musiu, Facultatea de Filosofie, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii, Universitatea de Vest Timisoara; Nicu Gavriluta, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi; Claudiu Herteliu, ASE Bucuresti; Constanta Stancescu, Colegiul Energetic, Cluj; Alexandra Giurgiu, Liceul Teologic Ortodox, Cluj; Maria Dîncu, Colegiul National Pedagogic „Gheorghe Lazar"

Finanţare: 5000 USD

Prezentarea rezultatelor: 6 conferinţe, 1 website

 

Perioada: octombrie 2005 - aprilie 2006

Denumirea proiectului: Multicultural Education in CEE Region, NIS and Central Asia, B-603-05-11079

Director de proiect: Conf. Dr. Sandu Frunză

Instituţia organizatoare: SACRI (Cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, programul Est-Est)

Participanţi: 40 profesori, doctoranzi, reprezentanţi societatea civilă din Europa şi Asia Centrală

Finanţare: 11.000 USD

Prezentarea rezultatelor: 1 conferinţă, 1 volum

 

Perioada: octombrie 2004-februarie 2005

Denumirea proiectului: The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe, B-603-04-10036

Director de proiect: Conf. Dr. Sandu Frunză

Instituţia organizatoare: SACRI (Cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, programul Est-Est), Catedra de Filosofie Sistematică

Participanţi: 40 profesori, doctoranzi, reprezentanţi societatea civilă din Europa şi Asia Centrală

Finanţare: 7500 USD

Prezentarea rezultatelor: 1 conferinţă, 1 volum colectiv

 

Perioada: decembrie 2003 - iunie 2004

Denumirea proiectului: Steps towards Integration: Religion and Human Rights in Romania, program Matra Kap, Small Grants

Director de proiect: Conf. Dr. Sandu Frunză

Instituţia organizatoare: SACRI (cu sprijinul Ambasadei Olandei la Bucureşti), Catedra de Filosofie Sistematică

Participanţi: 45 profesori, doctoranzi, reprezentanţi ai societăţii civile, jurişti, experţi

Finanţare: 5000 EUR

Prezentarea rezultatelor: 1 conferinţă, 1 volum colectiv

 

Perioada: 2002

Denumirea proiectului: Cultură şi societate civilă. Strategii politice şi estetice ale modernităţii, Grant CNCSIS 2002 (tipA cod 14/1282)

Director de proiect: Conf. Dr. Dan Raţiu

Instituţia organizatoare: Universitatea Babeş-Bolyai

Participanţi:

Finanţare: 50.000.000 ROL

Prezentarea rezultatelor: 1 conferinţă, 1 volum colectiv

 

Participări la conferinţe

1.      Gender and Education, panel organizat în cadrul conferinţei Action Research and Feminism, Centrul pentru Studii de Gen UBB, Cluj, 5-6 decembrie 2008.

2.      Results of the Qualitative Research on Romanian Muslim Community în cadrul conferinţei Le rôle de la Culture de Paix et de l´éducation dans la prévention des  conflits interculturels et religieux, Centre de Formations et de Rencontres. Hay Ennahda, Rabat (Maroc), 24-25 noiembrie 2008.

3.      Developing Gender Studies in Romanian Postgraduate Education în cadrul conferinţei internaţionale International Women's Danube Conference, Ulm, Germania, 1-2 octombrie 2008.

4.      Prejudices and stereotypes about feminism among the Romanian intellectuals în cadrul conferinţei internaţionale International Women's Danube Conference, Ulm, Germania, 1-2 octombrie 2008.

5.      Results of the Survey in Romania on Muslim Minority în cadrul conferinţei "Fighting Radicalization of Islam. What Schools can do?", BTA, Sofia, Bulgaria, 16-17 septembrie 2008.

6.      Who and why is afraid of feminism in Romania? În cadrul conferinţei ESWTR Regional Conference Contribution of women in shaping the spiritual features of a unified Europe. Past experiences that shape the present and the future, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, UBB, Cluj, septembrie 2008.

7.      Studiile de caz in predarea eutanasiei. Aspecte etice si didactice în cadrul celei de- A 4-a Conferinta nationala de bioetica. Demnitatea fiinţei umane in epoca biotehnologiilor, 22-24 mai 2008, Sovata, Romania.

8.      New perspectives on the relationship among philosophy, ethics and religion în cadrul seminarului  Prof. Leonard Swidler, Temple University, Philadelphia, februrarie 2008.

9.      Regîndind statutul filosofiei astăzi, Conferinţă SCIRI, 14 decembrie 2007.

10.  Aspecte etice ale medicinei complementare şi alternative, la conferinţa internaţională Ethics and the Professional Culture. A Multi-Disciplinary Approach, Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj, 5-6 octombrie 2007.

11.  Institutionalizing Gender Studies in Romanian Higher Education System - Challenges and Perspectives  în cadrul conferinţei Academic Cultures and the Feminist Critique, Centrul de Studii de Gen, UBB, 12-13 iulie 2007.

12.  Teaching gender in Romania, în cadrul conferinţei Teaching Gender in Eastern Europe, Centrul de Studii de Gen, 10-12 iulie 2006.

13.  Religie şi ideologie în filmul contemporan. Cazul Patimilor lui Christos, Conferinţă SCIRI, martie 2006.

14.  How Multicultural a City Can Be? Representations and Rejections of the Multicultural Model (cu Roxana Havrici), la conferinţa Multicultural Education in Central and Eastern Europe, NIS and Central Asia, noiembrie 2005, Cluj.

15.  Who's Afraid of Feminism in Romania? Misconceptions, prejudices, stereotypes - în cadrul Who's Afraid of Feminism? Teaching and Researching Gender in the CEE Region, 5-8 mai 2005, Universitatea de Vest, Timişoara.

16.   The Challenge of Applied Ethics in Contemporary Religious Thought, în cadrul conferinţei internaţionale Religion and Culture after Modernity, organizat de Institutul Teologic Romano-Catolic Sf. Tereza, Bucureşti şi de Council for Research in Values and Philosophy, Washington, Sinaia, 9-10 iunie 2004.

17.   Kant and the Ethics of Care, comunicare în cadrul simpozionului internaţional Bicentennial Kant. Kant and the Phenomenology, Departamentul de Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 19 mai 2004.

18.   Provocările ideologiei feministe, conferinţă şi lansare de carte în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Comunicare şi Filosofie, Universitatea de Vest, Timişoara, 30 martie 2004.

19.   Repere istorice ale mişcării feministe, conferinţă şi lansare de carte în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad, 29 martie 2004.

20.   Provocările teologiei feministe în postmodernitate, în cadrul conferinţei internaţionale "Creştinism şi postmodernism", Universitatea Emanuel, Oradea, 26 martie 2004.

21.   Bioetică şi drepturile omului, conferinţă în cadrul programului "Spring Day", organizat la Colegiul Tehnic Energetic, Cluj, 23 martie 2004.

22.   Feminism şi ideologie, conferinţă inaugurală în cadrul SCIRI Iaşi, 26 februarie 2004.

23.   Etica grijii ca etică aplicată, conferinţă în cadrul GDES-SCIRI, 24 octombrie 2003.

24.   Limbajul publicitar. Studiu de caz (în colaborare cu Roxana Havrici) la Simpozionul Internaţional "Schimbările din Europa, Schimbările din Mass-Media" al Facultăţii de Jurnalism a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj, 17-19 octombrie 2003.

25.   Equal Chances? The Ambiguity of Romanian Liberal Feminist Discourse la conferinţa internaţională "Renegotiating Socio-Cultural Identities in the Post-Socialist Eastern Europe", Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj, 28-30 iunie 2003.

26.   Is There a Liberal Feminist Trend in Romania? la conferinţa internaţională "Women in Politics: Contemporary Women's/Feminist Movements in Post Communist Countries - 10 Years After", Inter-University Centre, Dubrovnik, 21-24 mai 2003.

27.   Nationalist Appropriations of Public Spaces, prezentare la First Regional Training of Trainers' Workshop "Nation-State, Ethno-nationalism, Globalisation", organizată de Transeuropeennes şi Institut Français de Géopolitique, Université Saint-Denis, Paris VIII, 5-10 decembrie 2002.

28.   The Heritage of Marx's Concept of Ideology in Contemporary Feminism, prezentare la simpozionul internaţional „Ideologies, Values and Political Behaviours in Ex-Communist Space", Facultatea de Ştiinţe Politice, Comunicare şi Filosofie, Universitatea de Vest, Timişoara, 29-30 noiembrie, 2002.

29.   Naţionalism şi spaţiu public. O analiză simbolică a Clujului tricolor, la Simpozionul "Cultură, comunitate şi spaţiu public", Departamentul de Filosofie, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, 1 noiembrie 2002.

30.   Cum să cauţi, găseşti şi (eventual chiar) obţine o bursă de studii în străinătate? Prezentare la SCIRI, Universitatea Babeş-Bolyai, 18 octombrie 2002.

31.   In-between Feminism and Multiculturalism: Building an Empowering Strategy inside the University, la cursul postuniversitar Gender and Nation, Tradition and Transition, Inter-University Centre Dubrovnik, Croatia, 20-25 mai 2002.

32.   Valorile etice în postmodernitate la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad, 31 mai - 1 iunie 2001.

33.   Imaginea minorităţilor etnice în presa românească la Conferinţa naţională a studenţilor de la Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale organizate de SSPS, Cluj, Facultatea de Ştiinţe Politice, 17-19 noiembrie 2000.

34.   Mitul lui Narcis şi tipologiile narcisismului la Sesiunea de comunicări ştiinţifice  Faptul artistic: surse, corelaţii, perspective, organizat de Academia de Arte Vizuale "Ion Andreescu", Cluj, 20 mai 1999.

35.   Reinterpretări ale vrăjitoriei în feminismul contemporan la Simpozionul de Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, 23-25 noiembrie 1999.

36.   Apofaticul în gîndirea simulacrului (Nietzsche) la Simpozionul naţional de Filosofie organizat de Liga studenţilor din Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 3-9 decembrie 1997.

37.   Dumnezeul necunoscut (în colaborare cu Sandu Frunză) la Simpozionul de Filosofie organizat de Universitatea "Avram Iancu", Cluj, 20-21 noiembrie 1997.