Tabăra de filosofie din Valea Lăpușului, ediția 25 din 2020 a fost organizată independent de către Students’ Academy of International Law – SAIL și Revista Scholé în perioada 23-27 iulie.
https://www.schole.ro/lapus/2020/