Regulament

Regulamentul Bibliotecii Centrului de Filosofie Antică şi Medievală

1. Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală este o bibliotecă ştiinţifică specializată în filosofie antică şi medievală. Fondul acestei biblioteci s-a constituit din achiziţii ale programelor de cercetare derulate în cadrul Centrului, din donaţii ale unor personalităţi ştiinţifice cu care Centrul a dezvoltat relaţii de colaborare, din schimburi interbibliotecare precum şi din donaţii ale membrilor şi alumnilor Centrului. Biblioteca funcţionează la sediul Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, etaj 1, sala 139.

2. Biblioteca este disponibilă tuturor persoanelor interesate sau colectivelor de cercetare din UBB şi colaboratorilor externi ai Centrului, are un orar fix. Accesul este nediscriminat în sensul noţiunii de libertate academică.

3. Catalogul Bibliotecii (care include cotele şi informaţii despre disponibilitatea titlurilor) poate fi accesat online la adresa: http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/biblioteca

4. Cărţile şi articolele pot fi consultate la sediul Bibliotecii sau pot fi împrumutate. Împrumutul se face doar personal, în baza unei cereri adresate personalului Bibliotecii indicând cota exactă a titlului solicitat şi în limitele disponibilităţii titlurilor. Intervalul de împrumut este de 2 săptămâni şi poate fi prelungit în baza unei noi cereri.

5. În caz de întârziere a restituirii împrumutului sau de nerestituire, Centrul de Filosofie Antică şi Medievală îşi rezervă dreptul de a lua măsuri administrative şi legale cu scopul recuperării şi prevenţiei, măsuri care includ, dar nu se limitează la: suspendarea accesului la Bibliotecă pe o perioadă dată; interdicţia de a împrumuta cărţi; impunerea unei despăgubiri echivalente cel puţin cu valoarea procurării obiectului nerestituit; măsuri disciplinare conform regulamentelor Universităţii; sesizări contravenţionale sau penale în baza legilor ce reglementează proprietatea publică.


Descarcă Regulamentului Bibliotecii FAM