Caută după Autor

Nr.TipCotaAutorTitlu  Disponibil
51CarteARI1.62AristotelEthica Nicomacheada
52CarteAL26.1.1AristotelEthica Nicomachea (Aristoteles)da
53CarteAL26.1.2AristotelEthica nicomachea (Aristoteles)da
54CarteAL26.1.3AristotelEthica Nicomachea (Aristoteles)da
55CarteAL26.1.4AristotelEthica Nicomachea (Aristoteles)da
56CarteAL26.1.5AristotelEthica Nicomachea (Aristoteles)da
57CarteARI1.30AristotelFizicada
58CarteARI1.19AristotelLes parties des animauxnu
59CarteARI1.39AristotelLes Politiquesda
60CarteARI1.44AristotelMetaphysicada
61CarteARI1.1AristotelMetaphysicada
62CarteARI1.57AristotelMetaphysica (ed. W. Christ)da
63CarteAL25.1.1AristotelMetaphysica Lib. I-IV. 4 (Aristoteles)da
64CarteAL25.2AristotelMetaphysica Lib. I-X, XII-XIV (Aristoteles)da
65CarteAL25.3.1AristotelMetaphysica, Lib. I-XIV (Aristoteles)da
66CarteAL25.3.2AristotelMetaphysica, Lib. I-XIV (Aristoteles)nu
67CarteARI1.6AristotelMetaphysics (I-IX)da
68CarteARI1.7AristotelMetaphysics (X-XIV), Oeconomica, Magna Moraliada
69CarteAL10.1AristotelMeteorologica (Aristoteles)da
70CarteAL10.2.1AristotelMeteorologica (Aristoteles)da
71CarteAL10.2.2AristotelMeteorologica (Aristoteles)da
72CarteARI1.21.1AristotelNicomachean Ethics, II-IVda
73CarteARI1.21.2AristotelNicomachean Ethics, VIII-IXda
74CarteARI1.20AristotelOeuvres Completesda
75CarteARI1.5AristotelOn the Heavensda
76CarteARI1.8AristotelOn the Soul. Parva Naturalia. On breathda
77CarteARI1.50AristotelOpera Omnia, vol. vi: De animalium partibus, generatione, ingressu, motu, et de spirituda
78CarteARI1.49AristotelOpera Omnia, vol. XIII: Poetica, et Rhetorica ad Alexandrumda
79CarteARI1.65AristotelParva naturalia : scurte tratate de ştiinţe naturaleda
80CarteARI1.61AristotelPetits traites d'histoire naturelleda
81Carte~S.29AristotelPhysicada
82CarteAL7.2AristotelPhysicada
83CarteARI1.28AristotelPhysicada
84CarteAL19AristotelPhysiognomonicada
85CarteARI1.66AristotelPoeticada
86CarteARI1.36AristotelPoliticada
87CarteAL29.1AristotelPoliticada
88CarteARI1.42Aristotel; Franciscus Susemihl. (ed.)Politicada
89CarteARI1.29AristotelPoliticada
90CarteARI1.18AristotelPoliticada
91CarteARI1.54AristotelPolitica (ed. O. Immisch)da
92CarteARI1.51AristotelPolitica, I-IInu
93CarteARI1.22.1AristotelPolitics I-IIda
94CarteARI1.22.2AristotelPolitics III-IVda
95CarteARI1.22.3AristotelPolitics V-VIda
96CarteARI1.22.4AristotelPolitics VII-VIIIda
97CarteARI1.25AristotelPolitics: a new translationda
98CarteARI1.38AristotelPosterior Analytics II.19da
99Carte~C.24AristotelRetoricada
100CarteAL31.1AristotelRhetorica (Aristoteles)da
101CarteARI1.64AristotelStatul atenianda
102CarteARI1.26AristotelThe Athenian Constitution. The Eudemian Ethics. On Virtues and Vicesda
103CarteAL5.1AristotelTopica (Aristoteles)da
104CarteARI1.14AristotelTopica et Sophisitici Elenchida