8 – 11 noiembrie 2018

Conferinţa naţională PhiloHistoRiSs, ediţia a IV-a

Afis deschidere PhiloHistoRiSs 2018În perioada 8-11 noiembrie 2018 va avea loc cea de-a patra ediţie a Conferinţei Naţionale PhiloHistoriss, iar scopul acesteia este de a promova şi dezvolta cercetarea în domeniile istorie şi filosofie, cu specializările conexe, precum şi de a conştientiza împreună relevanţa cercetării istoriei pentru societatea contemporană.

Sesiunea de comunicări științifice, din cadrul Conferinței Naționale PhiloHistoRiSs este adresată studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniile și specializările: Istorie, Filosofie, Istoria artei, Arheologie, Arhivistică, Științe ale informării și documentării, Etnologie, Relații internaționale, Studii europene, Studii de securitate, Studii culturale.
Afişul conferinţei
Programul conferinţei