Oferta de locuri, sesiunea septembrie 2023

Locuri LIBERE

Domeniul

Specializarea

Linia de studiu

Locuri buget

Locuri taxă

Istorie

Arheologie și studii clasice

Română

8

12

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Română

6

22

Istoria și socioantropologia epocii moderne

Română

2

18

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Română

-

14

Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural

Maghiară

3

15

Relaţii internaţionale şi studii europene 

Istorie contemporană și relații internaționale

Maghiară

7

39

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Română

6

43

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Română

-

32

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţele informării şi documentării

Română

-

46

Studii culturale

 

Studii iudaice

Română

1

14

Patrimoniu și turism cultural

Română

3

9

Studii de securitate

Managementul securității în societatea contemporană

Română

7

24

Managementul securității în societatea contemporană – IFR

Română

-

35

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Română

-

27

Filosofie

Filosofie antică și medievală

Română

2

44

Filosofie, cultură, comunicare

Română

2

42

Teorie critică și studii multiculturale

Maghiară

6

43