Selecția studenților pentru BIP, Forms of dialogue/discussion in education. Philosophical perspectives & approaches

Facultatea de Istorie și Filosofie organizează, în perioada 28 iulie-8 august 2023 procesul de selecţie pentru 5 locuri disponibile în cadrul proiectului de mobilități mixte de scurtă durată (BIP) ERASMUS+ care vor fi efectuate în lunile septembrie și octombrie la Universitatea Aegean.
La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat.

 

Condiţiile de participare

Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul BIP, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

  • să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licență, masterat, doctorat) și indiferent de statut (bugetat sau cu taxă);
  • să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
  • să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională eliberat de o instituție acreditată. Sunt acceptate și adeverințele eliberate de secretariat care să conțină calificativele obținute la sfârșitului anului I. Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
  • să fie integraliști după ultima sesiune de examene.

Elementele cerute la dosar sunt:

  • fişa candidatului; se poate descărca aici completată, datată și semnată, salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Fisa;
  • declaraţie pe proprie răspundere; se poate descărca aici completată, datată și semnată, salvată în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_Declaratie;
  • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european (model CV), datat și semnat, în format .pdf cu denumirea Nume_Prenume_CV;
  • certificat de competenţă lingvistică/adeverința pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră, eliberat de o instituție acreditată, nu mai vechi de doi ani, calculați de la data selecției, scanat, în format .pdf cu denumirea  Nume_Prenume_Certificat

Toate documentele se trimit în format .pdf până în 8 august inclusiv, la următoarea adresă de e-mail: ion.copoeru@ubbcluj.ro

 

Puteți cere detalii și informații suplimentare la adresa: ion.copoeru@ubbcluj.ro