Taxe

Toţi cursanţii care achită taxa de şcolarizare prin ordin de plată sau mandat poştal, la rubrica "Reprezentând" (obiectul plăţii) trebuie să specifice obligatoriu "Facultatea de Istorie şi Filosofie" şi numele cursantului. De asemenea cursanţii sunt rugaţi să informeze facultatea asupra achitării taxei prin trimiterea prin fax a unei copii a ordinului de plată sau a mandatului la numărul: 0264-405326.

 

Datele Universităţii "Babeş-Bolyai":

- codul IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj,

- Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849

 

Vă mulţumim