Profesor documentarist

Planificarea întâlnirilor pentru cursanţii în semestrul I (înscrişi în octombrie 2014)

Planificarea întâlnirilor pentru cursanţii în semestrul II (înscrişi în februarie 2014) - actualizată 18 noiembrie

Planificarea întâlnirilorpentru cursanţii în semestrul III (înscrişi în octombrie 2013) - actualizată 18 noiembrie

La Iaşicursul începe în 22 noiembrie 2014, la orele 9,30, la Casa Corpului Didactic Iaşi. Prima intâlnire va fi cu dl. conf. univ. Valentin Orga.

 

Sâmbătă, 13 decembrie, Casieria facultăţii va fi deschisă pentru încasarea taxelor.

 

Lista adreselor de e-mail ale cadrelor didactice

Modulul didactic se adresează absolvenţilor de nivel licenţă şi masterat, cadrelor didactice şi bibliotecarilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării; documentariştilor din reţeaua Centrelor de informare şi mass-media.

Modulul îşi propune să formeze şi să consolideze competenţe pentru înţelegerea şi adaptarea idealului educaţional la nevoile comunităţilor regionale şi locale; însuşirea abilităţilor de căutare şi diseminare a informaţiilor şi noilor tehnologii în contextul dinamicii societăţii contemporane; evaluarea şi definirea personalităţii indivizilor din cadrul comunităţilor locale sub aspect profesional şi uman în spiritul culturii integrate şi globale; competenţe pentru stocarea şi gestionarea informaţiilor, a documentelor tradiţionale şi informatizate; abilităţi de comunicare, de transmitere a valorilor culturale generale şi specifice în crearea şi consolidarea identităţilor comunităţilor locale, regionale, naţionale şi europene; formarea şi impunerea unui standard civic, a sociabilităţii în comunităţile locale în spiritul toleranţei şi acceptării diversităţii culturale, lingvistice, profesionale etc; valorificarea statulului şcolii în comunităţile locale şi explicarea rolului formării şi instruirii atât a tinerilor cât şi a adulţilor.

Cursul are durata de trei semestre, în fiecare semestru fiind organizate două întâlniri la Cluj sau în funcţie de numărul celor înscrişi dintr-o anumită regiune se pot delocaliza aceste convocări.

Temeiul legal al organizării cursului: Legea învăţământului nr. 84/24 iulie 1995- republicată în MO nr. 606 /10.12.1999

ART. 75 (1) Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă durată. Durata studiilor, curriculumul si modalitatea de finalizare se aproba de senatele universitare.
(2) Absolvenţilor li se elibereaza diplomă de studii postuniversitare de specializare.

Competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării (pentru cursurile postuniversitare de specializare):

  • identificarea bazelor de date,
  • regăsirea informaţiei utile la nivelul comunităţilor, prelucrarea şi transmiterea optimă a acesteia,
  • comunicarea informaţiei, abilităţi şi competenţe de comunicare, consiliere profesională, negocierea conflictelor,
  • identificarea resurselor de dezvoltare, valorificarea tradiţiilor locale.

 

Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi/sau profesională:

  • centre de documentare comunitară în mediul rural,
  • centre de documentare academice,
  • administraţia publică,
  • asistent manager firme private.

 

Preţul cursului este de 1500 lei.

Plan de învăţământ

Înscrieri în perioada 3 septembrie - 17 octombrie 2014. Detalii aici.