Profesor documentarist

Planificarea întâlnirilor (cursanţii din sem. 2 şi 3 de studiu, perioada octombrie - decembrie 2019)

Cursul Istoria comunicării: de la manuscris la cartea electronică, se va desfăşura in 14 decembrie 2019, Sala I.Muşlea, BCU, orele 9,30.

 

În atenţia cursanţilor de la Profesor documentarist, semestrele II şi III.
Disciplinele Practica de specialitate, respectiv Elaborarea dizertaţiei, prevăzute în programarea întâlnirilor pentru data de 15 decembrie 2018, se reprogrameaza pentru data de 19 ianuarie 2019, orele 13, sala I. Muşlea, Biblioteca Centrală Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.

 

Lista adreselor de e-mail ale cadrelor didactice

Modulul didactic se adresează absolvenţilor de nivel licenţă şi masterat, cadrelor didactice şi bibliotecarilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării; documentariştilor din reţeaua Centrelor de informare şi mass-media.

Modulul îşi propune să formeze şi să consolideze competenţe pentru înţelegerea şi adaptarea idealului educaţional la nevoile comunităţilor regionale şi locale; însuşirea abilităţilor de căutare şi diseminare a informaţiilor şi noilor tehnologii în contextul dinamicii societăţii contemporane; evaluarea şi definirea personalităţii indivizilor din cadrul comunităţilor locale sub aspect profesional şi uman în spiritul culturii integrate şi globale; competenţe pentru stocarea şi gestionarea informaţiilor, a documentelor tradiţionale şi informatizate; abilităţi de comunicare, de transmitere a valorilor culturale generale şi specifice în crearea şi consolidarea identităţilor comunităţilor locale, regionale, naţionale şi europene; formarea şi impunerea unui standard civic, a sociabilităţii în comunităţile locale în spiritul toleranţei şi acceptării diversităţii culturale, lingvistice, profesionale etc; valorificarea statulului şcolii în comunităţile locale şi explicarea rolului formării şi instruirii atât a tinerilor cât şi a adulţilor.

Competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării (pentru cursurile postuniversitare de specializare):

  • identificarea bazelor de date,
  • regăsirea informaţiei utile la nivelul comunităţilor, prelucrarea şi transmiterea optimă a acesteia,
  • comunicarea informaţiei, abilităţi şi competenţe de comunicare, consiliere profesională, negocierea conflictelor,
  • identificarea resurselor de dezvoltare, valorificarea tradiţiilor locale.

 

Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi/sau profesională:

  • centre de documentare comunitară în mediul rural,
  • centre de documentare academice,
  • administraţia publică,
  • asistent manager firme private.

 

Preţul cursului este de 1500 lei.

Plan de învăţământ