Profesor documentarist

Planificarea întâlnirilor (toate grupele, perioada martie - iunie 2018)

Cursul Managementul proiectelor comunitare (pentru cursanţii din sem. III, seria februarie 2017), se va ţine în data de 28 aprilie 2018, orele 12,00, BCU, sala I. Muşlea.

 

În zilele de 17 martie şi 12 mai 2018 va fi descisă şi casieria la Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în Clădirea Centrală a UBB, str. M Kogălniceanu nr. 1, între orele 9-12.

 

Lista adreselor de e-mail ale cadrelor didactice

Modulul didactic se adresează absolvenţilor de nivel licenţă şi masterat, cadrelor didactice şi bibliotecarilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării; documentariştilor din reţeaua Centrelor de informare şi mass-media.

Modulul îşi propune să formeze şi să consolideze competenţe pentru înţelegerea şi adaptarea idealului educaţional la nevoile comunităţilor regionale şi locale; însuşirea abilităţilor de căutare şi diseminare a informaţiilor şi noilor tehnologii în contextul dinamicii societăţii contemporane; evaluarea şi definirea personalităţii indivizilor din cadrul comunităţilor locale sub aspect profesional şi uman în spiritul culturii integrate şi globale; competenţe pentru stocarea şi gestionarea informaţiilor, a documentelor tradiţionale şi informatizate; abilităţi de comunicare, de transmitere a valorilor culturale generale şi specifice în crearea şi consolidarea identităţilor comunităţilor locale, regionale, naţionale şi europene; formarea şi impunerea unui standard civic, a sociabilităţii în comunităţile locale în spiritul toleranţei şi acceptării diversităţii culturale, lingvistice, profesionale etc; valorificarea statulului şcolii în comunităţile locale şi explicarea rolului formării şi instruirii atât a tinerilor cât şi a adulţilor.

Competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării (pentru cursurile postuniversitare de specializare):

  • identificarea bazelor de date,
  • regăsirea informaţiei utile la nivelul comunităţilor, prelucrarea şi transmiterea optimă a acesteia,
  • comunicarea informaţiei, abilităţi şi competenţe de comunicare, consiliere profesională, negocierea conflictelor,
  • identificarea resurselor de dezvoltare, valorificarea tradiţiilor locale.

 

Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi/sau profesională:

  • centre de documentare comunitară în mediul rural,
  • centre de documentare academice,
  • administraţia publică,
  • asistent manager firme private.

 

Preţul cursului este de 1500 lei.

Plan de învăţământ