Programul de conversie profesională în Istorie

Toţi candidaţii care au trimis dosare de înscriere au fost admişi.
În vedere înmatriculării, la prima întâlnire (18 noiembrie 2017) cursanţii vor achita prima tranşă a taxei de şcolarizare (600 de lei) la Casieria facultăţii.

 

Suporturi de curs:

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională