Biblioteconomie şi ştiinţa informării

Planificarea întâlnirilor (sem. 2 de studiu; perioada octombrie - decembrie 2019)

Cursul Istoria comunicării: de la manuscris la cartea electronică, se va desfăşura in 14 decembrie 2019, Sala I.Muşlea, BCU, orele 9,30.

 

 

Lista adreselor de e-mail ale cadrelor didactice

Cursul postuniversitar de perfecţionare "Biblioteconomie şi ştiinţa informării" se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, bibliotecari din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi din reţeaua bibliotecilor publice, documentarişti din Centrele de informare sau din reţeaua mass-media, suplinitori sau necalificaţi de pe posturile de bibliotecari. Cursul formează competenţe de specialitate în domeniul prelucrării tradiţionale şi informatizate a documentelor de bibliotecă, de asemenea oferă repere pentru gestionarea şi managementul modern al informaţiei şi al activităţilor de bibliotecă, pentru asigurarea funcţionării optime a bibliotecilor sau centrelor info-documentare. În acelaşi timp se oferă şi o deschidere spre aspectele tehnice ale editării publicaţiilor şi alte elemente ale muncii redacţionale în domeniul editorial.

Preţul cursului este de 1200 lei.

Plan de învăţământ