Programarea examenelor

ÎN ATENTIA STUDENŢILOR CU TAXĂ

Art.6 din Contractul de studii universitare:
6.4 “ Neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitare la termen, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene aşa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la interdicţia participării studentului la examene şi la consecinţele aferente neparticipării (studenţii cu debite nu se vor regăsi pe cataloage).”

Studenţii care beneficiază de reducere, sunt scutiţi de tranşa a 3 –a şi a 4-a, prin urmare la data începerii sesiunii, trebuie să fie achitată întreagă taxă de şcolarizare cu reducere.

Nivel licenţă
Programarea examenelor în sesiunea iunie 2020 şi în sesiunea de restanţe (31.08-06.09.2020)
Istorie (zi şi ID) şi Istoria artei, linia română
Relaţii internaţionale, română, Studii de securitate, română şi engleză
Arheologie, Arhivistică, Ştiinţe ale informării, Etnologie, Turism cultural, Filosofie
Linia maghiară - toate specializările, licenţă şi masterat
Masterat, linia română
Programarea examenelor în sesiunea iunie 2020 şi în sesiunea de restanţe (31.08-06.09.2020)