Programarea examenelor (sesiunea mai-unie 2019)

ÎN ATENTIA STUDENŢILOR CU TAXĂ

Art.6 din Contractul de studii universitare:
6.4 “ Neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitare la termen, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene aşa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la interdicţia participării studentului la examene şi la consecinţele aferente neparticipării (studenţii cu debite nu se vor regăsi pe cataloage).”

Studenţii care beneficiază de reducere, sunt scutiţi de tranşa a 3 –a şi a 4-a, prin urmare la data începerii sesiunii, trebuie să fie achitată întreagă taxă de şcolarizare cu reducere.

Programarea restanţelor pentru studenţii din anii terminali
Programarea examenelor în sesiunea de lichidare pentru anii terminali
Nivel licenţă
Istorie
Istoria Artei
Arheologie
Arhivistică
Relaţii internaţionale
Studii de securitate
Ştiinţe ale informării şi documentării
Etnologie
Turism cultural
Filosofie
Masterate
Programarea examenelor în sesiunea de restanţe (2 - 8 septembrie 2019)