Medii pe semestrul I 2017-2018 pentru burse in semestrul II

Cererile pentru toate categoriile de burse (burse de performanţă, de merit şi de ajutor social) pentru semestrul II 2017-2018 se depun la secretariatul facultăţii până in data de 16 martie 2018.

Clic pe linia de studiu din linia specializării, pentru a deschide lista

 

Specializarea Linia de studiu
Istorie Română an 1, Română an 2 Română an 3 Maghiară
Istoria artei Română an 1, Română an 2 Română an 3 Maghiară
Arheologie Română Maghiară
Arhivistică Română Maghiară
Ştiinţe ale informării şi documentării Română Maghiară
Etnologie Română
Turism cultural Română Maghiară
Relaţii internaţionale Română
Franceză
Maghiară
Studii de securitate Anul I Anul II Anul III
Engleza, an 1 Engleza, an 2, Engleza, an 3
 
Filosofie Română Maghiară
Masterate Arheologie ... an 1, an 2
Ştiinţele informării ... an 1, an 2
Societate, artă ... an 1, an 2
Istoria şi socioantropologia ... an 1, an 2
Istoria Europei de sud-est ... an 1, an 2
Istorie, memorie, oralitate an 1, an 2
Patrimoniu şi turism cultural an 1, an 2
Studii iudaice an 1, an 2
Evaluarea politicilor şi a programelor ... an 1, an 2
Leadership şi comunicare ... an 1, an 2
Managementul securităţii ... an 1, an 2
Securitate, intelligence ... an 1, an 2
Filosofie antică ... an 1, an 2
Filosofie, cultură, comunicare an 1, an 2
Valorificarea patrimoniului
Istorie contemporană ...
Teorie critică ...