Cazare

Listele cu studenţii care au primit loc de cazare în cămin la recazări: (luni, 7 octombrie 2019)
Cazarea acestor studenţi se face începând de marţi, 8 octombrie ora 11
Cazarea studenţilor în cămine presupune:
 1. Prezentarea următoarelor documente:
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • fotografie tip buletin;
  • adeverinţa fiu cadru didactic (dacă e cazul, pentru a beneficia de reducere la regia de cămin);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză.
 2. Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 3. Plata regiei de cămin pentru luna octombrie.
 4. Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 5. Primirea legitimaţiei de cămin.
 6. Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.