Cazare

Cazarea se desfăşoară în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2016, după următorul grafic:
 1. Ziua întâi de cazări, 30 septembrie - se cazează studenţii din anul I de studiu, nivel licenţă
 2. Ziua a doua de cazări, 1 octombrie - se cazează studenţii din anul II şi III, nivel licenţă
 3. Ziua a treia de cazări, 2 octombrie - se cazează studenţii de la master şi cei din anii I-III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite la cămin.
Doctoranzii din anul I (2016-2017) vor depune cererile până în data de 23 septembrie şi vor primi cămin în funcţie de media de admitere la doctorat. Cazarea efectivă a acestora se va face după data de 28 septembrie (după confirmări).
Listele cu studenţii care au primit loc de cazare în cămin: (publicate miercuri, 21 septembrie 2016)
Recazările se fac după data de 3 octombrie doar pe baza unei cereri scrise depuse la secretariat
Doctoranzi (liste actualizate în 28 septembrie cu doctoranzii din anul I):
Cazarea studenţilor în cămine presupune:
 1. Prezentarea următoarelor documente:
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • fotografie tip buletin;
  • adeverinţa fiu cadru didactic (dacă e cazul, pentru a beneficia de reducere la regia de cămin);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză.
 2. Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 3. Plata regiei de cămin pentru luna octombrie.
 4. Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 5. Primirea legitimaţiei de cămin.
 6. Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.