19 decembrie 2022 – 26 februarie 2023

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de IARNĂ (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate)

Studenţii ȋnmatriculaţi la nivel licenţă, anul II, III şi prelungire de şcolaritate precum şi la nivel masterat, anul II de studiu şi prelungire de şcolaritate care au discipline restante contractate ȋn anul universitar 2022/2023, semestrul I, trebuie să efectueze plata acestora până în data de 16 ianuarie 2023.


 Modalităţi de plată:
•    on line pe platforma UBB AcademicInfo,
•    numerar/card bancar la casieria facultăţii.

 

Studenții care nu-și achită aceste restanțe, nu vor avea dreptul de a participa la examen!