4 – 15 octombrie 2022

Reducerea taxei de școlarizare

Regulamentul Facultăţii de Istorie şi Filosofie privind acordarea reducerilor de taxe de şcolarizare

1. Conform Hotărârii Senatului nr. 17/18.02.2022 privind Regulamentul privind taxele de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023 și a Regulamentului FIF privind acordarea reducerii taxei de școlarizare, studenții vor depune următoarele documente în vederea obținerii reducerii taxei de școlarizare începând cu anul universitar 2022-2023:

- Cerere de acordare a reducerii de taxă

- documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii ȋn cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB.  Acesta trebuie sa fie emis ȋn perioada 1-12 octombrie şi să conţină inclusiv menţiunea inexistenţei unor debite restante ȋn raport cu UBB

 - declaraţia studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, ȋn cadrul unui alt program de studii, ȋn cadrul UBB.

- dupa caz, documentaţia necesară pentru obţinerea reducerii/scutirii la taxa de şcolarizare pentru studenţii care se încadrează la art. 9, lit. b) - e) din Regulamentul UBB.

Toate documentele se transmit semnate și într-o formă de reproducere fidelă a acestora, pe adresele de e-mail ale secretarelor de specializare în perioada 1-12 octombrie 2021.

2. Beneficiarii reducerilor de taxe de la nivel licenţă şi masterat (anul II, III/ II) vor transmite secretariatului facultăţii până în data de 15 octombrie un document/adeverință care să ateste realizarea la prima specializare a cel puţin 30 de credite ȋn anul universitar precedent.