28 septembrie – 12 octombrie 2022

Gradații de merit, 2022

Rezultatele concursului

 

Metodologia cadru UBB

Metodologia de gradații a Facultății de Istorie și Filosofie, 2022

Anexa 5.1 - Criterii de apreciere

Calendar gradații 2022

Comisii de evaluare și contestații

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente, semnate de către candidat (în original):

a) cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);

b) CV-ul în format Europass;

c) fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (Anexa 2.1.);

d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate desfășurată în UBB și corespund adevărului (Anexa 3);

e) printscreen-uri care dovedesc existența unui cont personal afiliat instituțional UBB pe platformele Google Scholar, Publons și Orcid”

            

Dosarele de concurs vor fi trimise în format electronic pe adresele de e-mail menționate în fișierul Comisii de evaluare și contestații pentru a fi înregistrate.