7 iulie – 30 septembrie 2022

Raportare finală burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Fiecare bursier va depune raportul final doar în format electronic, în Platforma de încărcare a documentelor pentru burse (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/), printr-o modalitate similară cu cea de la depunerea aplicației, în intervalul 18–29.07.2022 (an terminal), respectiv 19–30.09.2022 (an intermediar). Studenții se vor autentifica cu conturile de stud.ubbcluj.ro și vor încărca documentele la secțiunea corespunzătoare.

Dosarul de finalizare va conține raportul științific final (format liber) semnat de către bursier și de către coordonatorul științific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezintă valorificarea rezultatelor științifice obținute (lucrări publicate sau transmise spre publicare cu includerea confirmării editoriale de primire/accept de publicare, prezentări la conferințe/comunicate, programul conferințelor în care să fie evidențiat numele bursierului, diploma de participare etc.) și din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor contractuale.

 

Anexa la Hotărârea Senatului nr. 48/11.04.2022