29 septembrie – 31 octombrie 2022

Rezultate competiție burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023

Rezultate interviu

Eventualele contestații se pot trimite prin e-mail la adresa: lavinia.miron@ubbcluj.ro până vineri, 28 octombrie 2022, ora 12.00 la prânz.


Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică

 

Interviul va avea loc marți, 25 octombrie 2022, ora 12.30 la Decanatul Facultății de Istorie și Filosofie.


Vă reamintim că dosarul trebuie să conţină:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei; Coordonatorul stiintific trebuie să fie cadru didactic sau cercetător si să aibă o
relaţie contractuală cu UBB, cel puţin în perioada de derulare a bursei;
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant;

În elaborarea proiectului, vă rugăm să aveţi în vedere şi criteriile proprii ale facultăţii.

Găsiţi aici modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, atât varianta în limba română, cât şi cea în limba engleză (English version), pentru studenţii străini, precum şi anunţul în limba engleză (English anouncement)

Calendarul competiţiei:  

 - Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 

3-20 octombrie 2022;  

- Susținerea publică a proiectelor de cercetare: marți, 25 octombrie 2022, ora 12.30 la Decanatul Facultății de Istorie și Filosofie;

- Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 

4 noiembrie 2022;  

- Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 

7-18 noiembrie 2022

- Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022;  

- Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022.