1 – 31 octombrie 2021

Competiție burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Vă aducem la cunoştinţă lansarea competiţiei pentru bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2021-2022 la Universitatea Babes-Bolyai.
Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică (Anexa 5 la Hotărârea Senatului)
Vă reamintim că dosarul trebuie să conţină:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student și decanul facultății;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei;
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant;
e) o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu de studii, sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.

În elaborarea proiectului, vă rugăm să aveţi în vedere şi criteriile proprii ale facultăţii.

Găsiţi aici modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, atât varianta în limba română, cât şi cea în limba engleză (English version), pentru studenţii străini, precum şi anunţul în limba engleză (English anouncement)

Calendarul competiţiei:  
- depunerea aplicaţiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5 – 20 octombrie 2021 (după finalizarea perioadei de înscriere, fiecare candidat va primi un mesaj în Teams cu clasa creată)
- interviul (Platforma MS Teams) și afișarea rezultatelor: 25 octombrie 2021

- perioada de contestații: 26-28 octombrie 2021

 - afișarea rezultatelor (după contestații) și transmiterea către CMCS: 29 octombrie 2021