7 octombrie 2020 → 30 octombrie 2020

Lansarea competiţiei pentru bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021/Special Scholarships for Scientific Activity (7-20 octombrie)

Vă aducem la cunoştinţă lansarea competiţiei pentru bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021 la Universitatea Babes-Bolyai.
Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică (Anexa 5 la Hotărârea Senatului nr. 5 515/31.03.2020)
Vă reamintim că dosarul trebuie să conţină:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student și decanul facultății;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei;
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant în format printat și electronic, pe CD;
e) o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu de studii, sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.

În elaborarea proiectului, vă rugăm să aveţi în vedere şi criteriile proprii ale facultăţii.

Găsiţi aici modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, atât varianta în limba română, cât şi cea în limba engleză (English version), pentru studenţii străini, precum şi anunţul în limba engleză (English anouncement)

Calendarul competiţiei:  
- depunerea aplicaţiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 7– 20 octombrie 2020 
- afişarea listei de priorităţi după evaluarea comisiei facultăţii: 27 octombrie 2020
 
« Anunţuri